Kina – mulighetens marked

Kina – mulighetens marked

Tirsdag 21.januar kl. 0800 inviterer Visit Sørlandet i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til et gratis frokostseminar på Scandic Kristiansand Bystranda hvor vi setter fokus på Kina som potensielt marked og som fremtidige kunder i regionen.  

I dag er det  en utstrakt relasjon mellom sørlandsk næringsliv og Kina, blant annet gjennom kinesisk eierskap av bedrifter som Elkem Solar og store ordrerinnganger til olje- og gassindustrien fra Kina. I tillegg har vi den store andelen av bedrifter som har handelsrelasjoner og import fra Kina.

 

Kina forventes innen kort tid å overta posisjon som verdens største reiselivsmarked. Visit Sørlandet er norsk partner i interregprosjektet «Chinavia II». Her samarbeider vi med Wonderful Copenhagen, Visit Gøteborg, Malmø/Skåne og Vest Sverige Turistbyrå om å se på muligheter og hva som skal til for å gjøre regionen og Skandinavia «Kina-klare».

 

Visit Sørlandets målsetting i dette prosjektet er å danne et grunnlag/plattform for vurdering av hvordan vi kan og bør ta del i en økende gjestestrøm fra Kina sett i et interregionalt perspektiv.

 

Visit Sørlandet har spesielt fokus på det kulturelle aspektet som følger i kjølvannet av sørlandske næringsrelasjoner med Kina: «technical visits» eller bedriftsbesøk om man vil. Dette er gjester som besøker lansdelen ikke med ferie- og fritidsformål som hovedformål, men som gjennom å være her i næringssammenheng naturlig også er kunder  av reiseliv, kultur- og opplevelsesnæringen.  Hvordan er landsdelen rustet til å imøtekomme og levere til denne gjestestrømmen, og hvordan kan man utnytte en eksisterende gjestestrøm fra «technical visits» til å skape nye gjestestrømmer? Dette og mer er det vi ønsker å belyse gjennom prosjektet «Chinavia II».

 

Videre er det også en økning i antall kinesiske cruisegjester til landsdelen, i all hovedsak gjennom cruiseanløp til Kristiansand.
På frokostmøtet 21.januar inviterers et bredt næringsliv til å få bedre innsikt og kunnskap om det kinesiske reisemarkedet, samt om Visit Sørlandets arbeidsprosjekt på «Technical Visits».

 

Signe Jungerstad fra Wonderful Copenhagen har med seg tall, fakta og informasjon om hvordan det kinesiske markedet utvikler seg. Heidi Sørvig fra Visit Sørlandet vil fortelle om hvilke «Kina-aktiviteter» som gjennomføres i 2014.

 

Eventbrite - Frokostmøte Visit Sørlandet "Kina - mulighetenes marked"

Chinavialogo_1

Samlet EUOKS-logo_farve_lilleSV