Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Høsten 2012 sto Visit Sørlandet overfor et veivalg når det gjaldt videre teknologisk utvikling, synlighet og trafikk på nettstedet visitsorlandet.com.

Allerede i 2006 etablerte Visit Sørlandet en felles nettplattform for alle reisemål på Sørlandet. Gode intensjoner om bygging av et sterkt felles nettsted for landsdelen og tilhørende sterke nettsted for lokale reisemål lå til grunn for etableringen. Vi ønsket å ha en felles teknologisk utvikling og felles kompetanseheving fremfor at hver enkelt skulle måtte slite med å være «webeksperter på egen tue». Fokus flyttet fra «web utvikling» til innholdsproduksjon var viktige grunntanker i samarbeidet. Så langt alt vel – og ikke ulikt modeller som både Fjord Norge og Visit Oslo har lansert i etterkant.

Etter en tid så vi likevel at vi som et mellomstort (i norsk sammenheng) landsdelsselskap har vanskelig for å henge med i den rivende teknologiske utviklingen i markedet. Dette på tross av at vi anser oss selv som en rimelig fremoverlent organisasjon når det gjelder prioritering og fokus på digital markedsføring og synlighet.  Nettsiden som for få år siden var helt i front, var plutselig «yesterday news». Mens gjestene våre var på full vei over på mobil og duppeditter av ulike slag, slet vi med å få på plass ønsket posisjon hos Google på ordinære søk. Selv om trafikken til nettsidene stadig økte, var det langt fra tall som vi skulle ønske oss.

Go where the fish are

Det var med andre ord behov for å gjøre noen grep. Sørlandet har en sterk posisjon i det norske feriemarkedet. Vi har flere sterke merkenavn og trafikkdrivere i landsdelen. Vår utfordring var (og er) at visitsorlandet.com og tilhørende offisielle reisenettsteder i landsdelen i liten grad var (og er) en del av den søketrafikken som pågår rundt Sørlandet som feriemål.

For oss var det viktig å gjøre valg som sikret følgende:

 • Visitsorlandet.com skal være en attraktiv markedsplass for reiselivsnæringen på Sørlandet. Dette krever at vi er topp synlige i relevante søk og leverer godt innhold som oppfattes som interessant for brukeren (feriegjesten i dette tilfellet). Innholdet må vi selv stå for. Men teknologien må levere slik at vi sikrer at vårt gode innhold blir synlig. Det ene kan ikke eksistere uten det andre med andre ord.
 • Nettsidene skal være tilpasset mobil og ulike leseflater (eks. nettbrett).
 • Det skal være lett for gjesten å finne relevant informasjon gjennom gode søkefunksjoner – gjestens behov skal være førende.
 • Visit Sørlandet skal levere topp på innhold og digital spredning – vi skal ikke levere på programmering.

Vi var tidlig i kontakt med Visit Norway for å se på et mulig samarbeide. Visitnorway.com hadde flere av funksjonalitetene som vi etterspurte i vår eksisterende løsning. Vi så det videre som en fordel å ha kunne jobbe sømløst med innholdsproduksjon innenfor visitnorway.com plattformen fremfor å måtte oppdatere to forskjellige nettsider i to forskjellige CMS løsninger. Videre har visitnorway.com de senere år vunnet flere priser og annerkjennelser internasjonalt, og som følge av å være den offsielle  reiselivsportalen for Norge har man også en kontinuerlig og fremtidsrettet utvikling av nettstedet. I tillegg har visitnorway.com en trafikk som vi absolutt synes det er interessant å kunne ta en mer aktiv del av: i 2013 logget  visitnorway.com  22 millioner besøkende. Dette er en markedsarena vi gjerne tilbyr til sørlandske reiselivsbedrifter!

Søk – søk – søk

Synlighet i søk er avgjørene i dagens «Google world». Samarbeidet med Visit Norway har resultert i topp rangering i blant annet Google på søkeord som er viktige for Sørlandet. Et tungt nettsted bygger sterk posisjon i søk. Som en konsekvens av dette sparer vi i 2014 penger på typiske generiske Google Adwords kampanjer. Vi kan kjøre mer spissede og tidsavgrensede kampanjer, samtidig som vi flytter annonsekroner til Facebook og andre flater.

Egen merkevare forsvinner? 

Det har den siste tiden vært en debatt blant reiselivsfolk i sosiale medier knyttet til synspunkt og meninger rundt frykten om at egen merkevare og eget domene vil forringes eller opphøre å eksistere dersom man går inn i en felles sterk nettportal med Visit Norway. I Visit Sørlandet har vi ikke vært så opptatt av dette. For oss er det viktig at kundene finner relevant informasjon (gjerne levert av oss!), og at reiselivsnæringen i landsdelen er synlige på plattformer som generer trafikk og dermed muligheter for økt salg.

Visit Sørlandet har som en av våre grunnlegende strategier at vi skal møte gjestene der gjestene er. Det betyr at vi jobber ut fra at det er mange veier til Sørlandet. Vårt nettsted er absolutt ikke det eneste saliggjørende – noe trafikktallene på nettsiden vår absolutt er et bevis på. Det er mange som forteller historien om Sørlandet: enten det er på Trip Advisor, Facebook, Twitter, Instagram, gjennom kundevurderinger på Booking.com, private «destinasjonsnettsider»og reiseblogger av ulike slag. Men vi har et ønske om å være en tydelig og profesjonell fortellerstemme for Sørlandet. Og gjennom samarbeidet med Visit Norway opplever vi at vi har gode forutsetninger for å lykkes i å være den stemmen.

Sørlandet har en sterk merkevareposisjon som feriemål blant nordmenn. Merkevaren Sørlandet er ikke lik en logo eller et profilprogram. Det er summen av sterke og gode ferieopplevelser, bygget sten på sten helt siden dikteren Vilhelm Krag lanserte begrepet «Sørlandet» 1902. Merkevaren fikk fornyet innhold og posisjon utover 1900-tallet når ferie ble «allemanns-eie». Vi gjorde et nytt byks på 80-tallet når apen Julius begynte å svinge seg i et tre. Kaptein Sabeltann og Dyreparken er i dag blant Norges mest kjente merkenavn, uavhengig av bransje. Bare for å nevne noe. 

Vi har forståelse for at Visit Oslo og andre destinasjoner som har særdeles gode trafikktall og tydelige posisjoner i søk gjør andre vurderinger enn oss. Men vår påstand er at langt på vei de fleste reisemål i Norge har samme utgangspunkt som oss: nettsider med lave trafikktall, rangering i Google som er under stadig press og blir utfordret fra ulike kommersielle aktører, tekniske løsninger som er «yesterday news» og nettsider som ikke er mobiltilpasset.

Vi tror ikke at merkevaren Sørlandet forsvinner gjennom samarbeidet med Visit Norway. Snarere tvert i mot. Nå har vi en mulighet til å fortelle gode historier om Sørlandet som feriemål på en markedsarena som folk finner – og bruker!

Logo, domene og url – for folk flest?

Spørsmålet er om folk flest bryr seg om logo og urlér sånn i det daglige? Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har peiling på hva logoen til New Zealand er. Ei heller hvilken url og hvilket domene turistmyndighetene der benytter. Men jeg vet «alt» om hva som er grunner for at New Zealand står høyt oppe på min «bucket list» over reisemål jeg skal besøke før jeg sjekker ut for godt. Fagfolk snur seg sikkert trill rundt når de leser dette, og jeg vet selvsagt at man ikke skal ta lett på verken logoer, domener og urlér. Men innimellom kan det lønne seg å stikke fingeren i jorda og stille seg spørsmål om hvor man står i dag, hvor man vil og hva som er beste måten å komme seg akkurat dit. For vårt vedkommende (og jeg er sikker på at det bør gjelde for mange andre i reiselivsnorge) så vurderer vi at samarbeidet med Visit Norway er beste måten å komme seg dit vi vil.

Fakta så langt?

 • Vi har gjennom samarbeidet med Visit Norway fått en nettside som rangerer topp i organiske søk i Google.
 • Vi har et topp moderne og oppdatert publiseringsverktøy som hele tiden tilføres nye funksjoner og teknologiske løsninger.
 • Vi er blitt del av et nasjonalt fag- og kompetansemiljø som utfordrer og lærer organisasjonen vår til å stadig bli bedre på å levere godt digitalt innhold.
 • Vi har nettsider som gir muligheter for samtlige språkversjoner som Visit Norway har tilgjengelig (tidligere har vi kun hatt innhold om Sørlandet på norsk, tysk og engelsk på egne sider).
 • Etter «overgangen» 1.mai 2013 hadde våre nettsider i perioden mai – august en trafikkvekst på 122,6 % sammenlignet med samme periode i 2012. Prosenttall som dette er alltid en fest isolert sett, men når utgangspunktet er besøkstall fra 60 607 besøkende til 134 945 besøkende sier det noe om potensialet. Det er alltid et risikospill i vår bransje å gå ut med tall, men vi velger å gjøre det nettopp fordi vi har store forventninger og tro på en betydelig trafikkvekst i 2014. Til informasjon har  trafikkveksten fortsatt utover høsten – en periode som normalt sett ikke er «høysesong» for søk rundt Sørlandet som reisemål. Vi gleder oss til å sammenligne 2014 med 2013!

Veien videre

Siste kapitel (eller blogg) i denne saken er neppe skrevet. Klart det er noen barnesykdommer underveis. Slik er det å være pilot. Vi har i perioder følt at vi har hatt både kusma, vannkopper og 5.barnesykdom i løpet av høsten :). Og vi regner med vi fortsatt kommer til å få feberanfall, sånn er livet i en digital hverdag som beveger seg raskere enn sin egen skygge. Men veien videre for Sørlandet går fremover  – ikke bakover. Det er viktigst for oss.

I løpet av kort tid vil destinasjonssider for Kristiansand bli lansert på Visit Norway plattformen. Andre mindre reisemål som Farsund og Kvinesdal kommer raskt etter, og vi regner med at store deler av Sørlandets lokale reisemål er i loop´n i løpet av våren.

Vi deler gjerne med våre erfaringer og betraktninger rundt dette temaet.

Det er bare å ta kontakt :).

Optimisme og rekordforhåndssalg hos aktivitetsfirmaet Troll Aktiv

Tross mange dystre meldinger fra våre utenlandske markeder melder aktivitetsfirmaet Troll Aktiv på Evje om meget gode forhåndsbookinger for 2012.

Troll Aktiv tilbyr et variert aktivitetsprogram gjennom hele året for sine gjester, og selv om raftingaktiviteten i sommerhalvåret er absolutt størst melder selskapet om at skisesongen er så og si fullbooket med grupper fra Danmark og England.

I perioden midten av januar til slutten av mars har Troll Aktiv skigrupper på tur i Evje-området og Ljosland/Bortelid i Åseral.

Rekordstor forhåndsbooking av aktivieter og overnatting for 2012

Troll Aktiv melder om at de innen utgangen av desember 2011 hadde forhåndssalg for 6 millioner kroner på opplevelsesturer og overnatting for sommeren 2012. Selskapet har aldri tidligere opplevd så stort forhåndssalg, og ser med optimisme på sommersesongen.

Avansert førstehjelpskurs for første gang i Norge

Som en «Kick start» på sesongen arrangerer Troll Aktiv det avanserte førstehjelpskurset WEMSI First Responder. Dette kurset har aldri tidligere vært tilgjengelig i Norge, og retter seg spesielt mot aktører som driver med friluftsbaserte aktiviteter og/eller villmarksopplevelser. Kurset er åpent for påmelding, og passer for alle som jobber med villmarks- ogfriluftsaktiviteter.

Mer info om kurset:

TrollAktiv are hosting a WEMSI First Responder (First Aid Course) at TrollAktiv in Evje Norway. 2nd to the 7th April 2012.

The course will be in English and is an open course.

Please email me at simon@trollaktiv.no if interested or require more details

WEMSI Europe
www.wemsi-europe.org

Vekst overnattingstrafikken på Sørlandet i juli

Foto: Sørlandsbadet

Tross mye vær ble det en vekst i overnattingstrafikken på Sørlandet i juli.

Totalt er det registrert 521 474 gjestedøgn i juli måned i landsdelen.

Det gir en økning på 0,2 % sammenlignet med fjoråret.

Mye vær må nok ta noe av skylden for at veksten ikke ble større.

Nordmenn utgjør fremdeles den største trafikken til Sørlandet.

445 974 registrerte norske gjestedøgn tilsvarer en samlet vekst på 1,4 % fra det norske markedet.

Den utenlandske trafikken gikk tilbake med 6,2 %. Dette er ikke uventet, ettersom majoriteten av den utenlandske trafikken overnatter i camping/hytte.

Flere overnattet på hotell: 10 % vekst for hotellene i juli måned!

Hotellene i landsdelen hadde samlet sett en vekst på 10 % i juli måned sammenlignet med fjoråret. 171 659 hotellgjestedøgn er registrert, og av disse utgjør nordmenn 151 975 (økning på 14 % sett i forhold til 2010). Utenlandske gjestedøgn utgjorde beskjedne 19 683 gjestedøgn (en nedgang på 13,7 %).

Dårlig vær gav nedgang for camping/hytte

Camping og hytte har tatt «støyten» for det dårlige været. Her fikk landsdelen en samlet nedgang på 4,8 % sammenlignet med fjoråret. Totalt er det registerert 349 815 gjestedøgn på camping/hytte i juli.

Lokale forskjeller

Ser vi på regionen i landsdelen er det enkelte lokale forskjeller. Kristiansandsregionen har størst andel av hotelltrafikken i landsdelen, mens for eksempel Setesdal er fordelingen mellom utenlandske og norske gjestedøgn mer «jevn» enn ellers i landsdelen i juli måned.

 • Samlet vekst i Kristiansansregionen på 3,7 %

Det har vært en relativt god sesong i Kristiansandsregionen. 212 826 registrerte gjestedøgn gav en økning i hytte/camping på 2,4 % (110 785 registrerte gjestedøgn) og en vekst for hotellene tilsvarende 5,1 % (102 041 registrerte gjestedøgn).

 • Arendal og Grimstad med økning i antall hotellovernattinger

Arendal og Grimstad hadde en økning i hotellovernattinger i juli på 14,1 %. Samlet sett var det registrert 83 746 gjestedøgn i denne delen av lansdelen, noe som tilsvarer en nedang på 1,7 % sammenlignet med fjoråret. Camping/hytte hadde en nedang på 11,1 % – noe som tilsvarer ca. 7 000 færre gjestedøgn i regionen. Nordmenn utgjør den desidert største gjestestrømmen med 76 545 gjestedøgn, mens utenlandstrafikken er 7 201 gjestedøgn. Her var det en hyggelig vekst på 32,7 % sammenlignet med 2010, selv om volumet fremdeles er lavt.

 • Dårlig vær gav færre gjestedøgn i Setesdal

Setesdal hadde en nedgang i juli på 5,9 % sammenlignet med juli i fjor. Samlet sett ble det registreret 58 355 gjestedøgn i Setesdal i juli, noe som er 3 687 færre gjestedøgn enn samme periode i fjor. Tilbakegangen er relativt likt fordelt mellom utenlandske og norske gjestedøgn, og det er camping- og hyttenæringen i dalen som har tatt den verste «støyten»; 9405 færre gjestedøgn er registrert på hyttegrender og campingplasser i Setesdal i juli. Hotellene kan vise til en hyggelig vekst på 4,3 %, men volummessig er det fremdeles et sprik mellom 45 142 gjestedøgn på hytte/camping og 13 213 gjestedøgn på hotell.

 • Færre nordmenn i Region Lister – vekst i utenlandstrafikken

I Region Lister  ble det totalt registrert 76 172 gjestedøgn gjennom SSB. Det var 2 248 færre enn juli i fjor, noe som tilsvarer en nedgang på 2,9 %. Det norske trafikken gikk tilbake med rett under 5000 gjestedøgn (totalt 64 306 gjestedøgn), noe som tilsvarer en nedgang på 7,1 % sammenlignet med fjoråret. Utenlandstrafikken økte med 29,2 %. 2 680 flere gjestedøgn gav tilsammen 11 866 utenlandske gjestedøgn i Lister. Flesteparten av gjestedøgnene i Lister er lagt til hytte/camping. Hele 61 602 av regionens samlede gjestedøgn er innen denne overnattingskategorien. Hotellene sto for 14 570 gjestedøgn i juli 2011, og gikk tilbake med 10,9 % sammenlignet med fjoråret.

 • 9,3 % vekst i Lindesnesregionen

Vår sydligste region med Mandal og Lindesnes som største «drivere» hadde totalt 64 079 registrerte gjestedøgn i juli. Dette tilsvarer en økning på 9,3 % sammenlignet med juli i fjor. Som i Lister utgjør overnatting i hytte/camping største volum i trafikken i denne regionen. 55 528 gjestedøgn gav en vekst på 5,4 % sammenlignet med fjoråret. Hotellene hadde også en hyggelig vekst på hele 44,4 %, noe som utgjorde en noe mer beskjeden økning av 2630 gjestedøgn innen denne overnattingsformen.

 • Dårlig vær gav færre gjester i Risør og Tvedestrand

Risør og Tvedestrandområdet er yndet feriemål for båtturister og hyttefolk. Det er færre større kommersielle overnattingsteder i denne regionen enn de øvrige regionene i landsdelen. Totalt sett ble det registrert inn 25 121 gjestedøgn i juli måned. Dette er en tilbakegang på 15,9 % sammenlignet med juli i 2010. I rene tall utgjorde det 4747 færre gjestedøgn i juli. Også i denne regionen er det overnatting på hytte/camping som er største overnattingsform med 19 987 gjestedøgn mot 5 134 på hotell i juli. Nordmenn utgjør største volum i den samlede gjestetrafikken, og her var det en tilbakegang på 4467 gjestedøgn eller 23,4 %.

Elisabeth Høibo ny salgs- og markedsmedarbeider i Visit Sørlandet

Vår nye kollega er kristiansandsjenta Elisabeth Iglebæk Høibo! 

Vi er kjempefornøyde med å få Elisabeth med på laget, og hun hadde sin første arbeidsdag i Visit Sørlandet allerede i dag 3.januar.

Elisabeth har mange års fartstid fra reiselivsbransjen. Hun har jobbet i flere år som Key Account Manager i ferie- og fritidsavdelingen ved Norwegians salgsavdeling på Fornebu. Her har hun blant annet hatt ansvar for forhandlinger, avtaleinngåelse og oppfølging av avtaler. I tillegg har hun vært leder for agentkontakt og helpdeks for reisebyrå og turoperatører.

Elisabeth er som oss: hun elsker Sørlandet! Faktisk så mye at hun og familien i 2008 vendte nesa sørover etter mange år i Tigerstaden.

Etter hjemkomst ble hun forspurt om å være med å bygge opp restauranten «Hos Naboen» i Kristiansand. Elisabeht tok utfordringen på strak arm – og i løpet av kort tid har restauranten etablert seg som et svært populært treffsted i Sørlandets hovedstad (mrk: undertegnedes egen personlige betraktning – men dog kvalifisert betrakning!)

I Visit Sørlandet vil Elisabeht ha hovedansvar for tilbyderporteføljen i Visit Sørlandet Booking. Videre vil hun ha en sentral rolle i arbeidet med planlegging og gjennomføring av salgsutløsende markedstiltak rettet mot det norske markedet.

2011 blir et spennende år for Sørlandsk og norsk reiseliv – blant annet gjennom lanseringen av Book Norway.

4.januar (i morgen) kommer Book Norway til Sørlandet for presentasjon og informasjon. I forbindelse med dette møtet vil også nyheter og tilbyderavtaler til Visit Sørlandet Booking AS bli presentert.

Elisabeth vil i løpet av januar ha en omfattende besøksrunde til «gamle» og «nye» tilbydere på Sørlandet.

Ta gjerne kontakt direkte med Elisabeth for avtale:

 • elisabeth@visitsorlandet.com
 • mobil: 984 23 800

Svikter turistene Sørlandet?

I følge NRK Sørlandet og Fædrelandsvennen ser det i hvert fall rimelig dystert ut – spesielt når de kan vise til at et firma som formidler private eiendommer  i Kristiansand har en nedgang på hele 50 % i juni.

Heldigvis for Sørlandet er bildet noe mer nyansert. En ringerunde til de største overnattingsaktørene langs kysten forteller at det ikke nødvendigvis er noen krise. Feriesenter og campingplasser melder om at de regner med tilsvarende eller bedre belegg  i juli 2010 sett i forhold til 2009. Hotellene i byene langs kysten er også rimelig greit fornøyde, men de bekrefter at tendensen med stadig senere booking opp mot avreise er forsterket denne sommeren. Det er mindre ”trøkk” første uken i juli. Det kan være flere årsaker til dette,  men en årsak er nok at den norske fellesferien på mange måter er en saga blott.  Ferieavviklingen til nordmenn er blitt mye mer fleksibel, og stadig flere velger å ta ut ferie i slutten av juli og begynnelsen av august.  Vi ser også en tendens til at overnattingsstedene som ligger litt utenfor de største byene merker lite eller ingen ting til ”turistsvikten”. Hotellene i Kristiansand som konkurrerer med lavere priser melder videre at juli så langt har vært rekordbra.

Selv om situasjonen på langt nær er så svartmalt som det media i forrige uke presenterte, må vi i reiselivsnæringen likevel ta inn over oss at det på langt nær er noen selvfølge at turistene har Sørlandet som førstevalg i ferien.

Sørlandet konkurrerer i et knalltøft marked; slaget står ikke mellom Arendal og Kristiansand eller Farsund og Lyngdal. Vi konkurrerer med attraktive reisemål ved Middelhavet,  med feriesenter i Danmark og skjærgården i Sverige og ikke minst andre reisemål i Norge. Hjemme i de tusen hjem sitter familiene med hele verden i fanget når de planlegger ferien på pc´n. Det er et hav av tilbud fra lavprisflyseselskaper, turoperatører og andre tilbydere. Spørsmålet er hvordan Sørlandet stiller i denne konkurransen?

Per Arne Tuftin i Innovasjon Norge mener at vi er for dårlige på aktiviteter, og at det ikke er nok med ”bare” sol og sommer. Denne oppfattelsen forteller kanskje mer Innovasjon Norge sitt mer eller mindre ensidige fokus på markedsføring av Vestlandet og Nord Norge enn de faktiske forhold som råder på aktivitetssiden på Sørlandet. Vi våger å påstå at det er få steder i Norge som kan konkurrere med Sørlandet når det gjelder mangfold og ikke minst kort avstand mellom aktivitets- og opplevelsestilbudet!

Derimot har vi en vei å gå når det gjelder å riste av oss en noe gammelmodig måte å markedsføre Sørlandet som reisemål. Tiden da høysesongen startet ved skoleslutt og varte til skolestart er over. Vi må se på hva konkurrentene våre gjør: hvorfor reiser så mange nordmenn til Danmark og Legoland i mai og juni? Hva er det som gjør at charterflyene til ”Syden” er proppfulle av norske barnefamilier første uken etter skoleslutt? Hvorfor kommer de ikke til Sørlandet? Det er på tide at vi som næring kommuniserer merverdien det gir å feriere på Sørlandet også utenom de mest hektiske ukene i juli. Det skal lønne seg å reise til Sørlandet på for- og ettersommeren (og ellers i året for den saks skyld). Om dette ”lønne seg” dreier seg om utsiktene til mindre kø og bedre plass eller rimeligere priser skal være usagt. Vi må uansett som landsdel ha et samlet fokus på hvilke markeder og aktører vi konkurrere med, og agere i forhold til dette.

En ting er sikkert; det er vanskelig å si hvordan sommeren har vært før sommeren faktisk er over!

Med ønsker om fortsatt god sommer!

Heidi Sørvig

Klart for «Sommerspillet» i Arendal

Lørdag 3.juli er det premiere på TV2 store sommersatsing «Sommerspillet». Dette går live fra Pollen i Arendal 8 lørdager fremover (med unntak av 9.juli – da sendes det på fredagen pga. fotball VM).

Programmet ledes av Sturla Berg Johannessen og Katharina Flatland. Med seg har de kjente gjester og artister, og publikum i de tusen hjem inviteres til å delta i det store «Sommerspillet». I hele juni har det vært filming og planlegging for å lage spennende og gode innslag fra hele Sørlandet som skal inngå i oppgavene som publikum skal løse i løpet av programmet.

Lørdagskveld fra Pollen i Arendal har vi et mål om at skal bli en «sørlandsk folkefest» som markedsfører Arendal og Sørlandet i det ganske land. Visit Sørlandet AS er inne som hovedsponsor av programmet, og vi ønsker gjennom dette å være med å bidra til å vise frem landsdelen i en av de to største tv-kanalene vi har til et bredt publikum. Vi skal gi publikum Sørlandet gjennom en hel sommer – som en bekreftelse for gjestene som alt har bestilt ferien sin om at de har gjort et riktig valg, trigging til «impuls kjøp» for de som ikke har lagt ferieplanene helt ennå, synliggjøring at Sørlandet også er verdt turen utenfor sommersesongen – og sist men ikke minst en påminnelse om at det er Sørlandet som bør være feriemålet neste år!

Premiere er lørdag 3. juli kl. 2000 på TV2.

Arena USUS – et løft for reiselivet på Sørlandet

I dag kl. 1345 var det offisiellt! Sørlandet ble med ARENA USUS et av de nye prosjektene i det prestisjefylte Arena-programmet.

Vi er utrolig fornøyde med å bli med i Arena-programmet. Dette vil gi reiselivet på Sørlandet et skikkelig løft! Visit Sørlandet AS er offisiell kontraktspartner i Arena USUS, og daglig leder Heidi Sørvig vil inngå i et prosjektteam med prosjektleder Kirsti Mathiesen Hjemdalh (VRI Agder/Agderforskning). Arena Usus åpner for en ny og spennende måte å jobbe samarbeid og utvikling av Sørlandet som reisemål – og Arena Usus vil i stor grad være med å stake kursen for hvordan vi skal jobbe på Sørlandet de neste tre årene.

Her følger et utdrag av Arena Usus prosjektbeskrivelsen. Ønsker du å få tilsendt hele prosjektbeskrivelsen ta kontakt med Heidi Sørvig på heidi@visitsorlandet.com.

Offisiell mottakelse av Arena Usus; Heidi Sørvig (Visit Sørlandet), Eigil Rian (styreleder Visit Sørlandet)og Kirsti Mathiesen Hjemdalh (Agderforskning)

Hva er Arena?

Arena er et klyngeutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Agder har tre næringsklynger med Arena status; Arena Trådløs fremtid (ikt-klynge), Arena Fritidsbåt og Arena EYDE (prosessindustrien).  NODE-klyngen innen olje- og gassindustrien gikk fra Arena-status til NCE (Norwegian Centre of Expertice) i fjor. I dag får Agder enda en næringsklynge med Arena-status, nemlig Arena Usus, innen kultur- og opplevelsesnæringene.

Fakta Arena Usus

Prosjektnavn: Arena Usus (use, experience, skill, advantage, profit)

Prosjektperiode: 01.10.10 – 31.09.13

Kontraktspartner: Visit Sørlandet AS. Org. nr: 993 995 282, Daglig leder Heidi Sørvig

Budsjett: 6 millioner kroner per år i tre år (50/50 % privat/offentlig finansiert)

Prosjektleder: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Agderforskning AS

Kontaktpersoner: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, 95 49 59 30, kirsti.hjemdahl@agderforskning.no

Heidi Sørvig, 48037152, heidi@visitsorlandet.com

Hva er Arena Usus?

Arena Usus handler om å øke innovasjonskraft, verdiskaping og konkurranseevne gjennom mer systematisk, helhetlig og koordinert håndtering av gjestestrømmer gjennom Agder. Usus er latin og betyr både ”bruk, erfaring/opplevelse, kompetanse, fortrinn og profitt”. Dette er også grunnpilarer for den klyngeutviklingen som skal realiseres gjennom dette Arena-prosjektet.

Hvorfor Arena Usus?

Hovedutfordringer som skal realiseres gjennom dette Arena-prosjektet:

 • ¬ Å styrke konkurransekraften gjennom samhandling om gjestestrømmene. Forbrukeren blir mer kresen, og områder som kan tilby pakker av opplevelser – hvor det leveres i ”alle ledd” – har avgjørende betydning for konkurranseevne
 • ¬ Å forsterke samhandlingsplattform av utradisjonelle partnerskap, både i forhold til bredde og dybde, er grunnleggende for å øke og styrke innovasjonstakt
 • ¬ Å vinne en strategisk posisjon i et nasjonalt og globalt voksende og krevende turistmarked, gjennom å utvikle med gjesten som utgangspunkt og omdreiningspunkt

Hvem er Arena Usus?

Arena Usus består av det flere vil anse som et relativt utradisjonelt partnerskap, både sett fra den mer tradisjonelle reiselivssektoren og fra kultursektoren. Klyngen representerer både en bredde i type virksomheter (fra store konsern til små familieforetak), og en dybde i innholdsproduksjon (hvor selv hotell i denne klyngen har egne kunstkuratorer), som ansees som avgjørende for å være konkurransedyktig og innovativ i møte med stadig mer krevende gjester, publikum, passasjerer og kunder.  Næringsmessig er Arena Usus forankret i alle sentrale ledd i verdikjeden; fra de bedriftene som er inndragere av de store gjestestrømmene, til distribusjonsledd, innholdsprodusenter, og infrastruktur.  Dessuten er offentlig sektor, samt forsknings- og utviklingsaktører, representert ved spisskompetanse knyttet direkte til Arena Usus sine definerte felles utfordringer, interesser og utviklingsmuligheter.

Hva skal Arena Usus gjøre?

Visjon: Sørlandet skal bli best på gjestetilfredshet. En mønsterregion for betjening av eksisterende besøk.

Hovedmål: Sørlandet skal bli best på gjenkjøp. 9 av 10 som besøker Sørlandet kommer tilbake for å besøke mer av landsdelen, bli lenger, få fortreffelige opplevelser i alle ledd, reise hjem blakk men rik på inntrykk, og lengte tilbake igjen. Gjestene har gode minner, historier fortelles og Sørlandet blir en ”snakkis” som anbefales videre. Derfor har landsdelen en økning i totalt gjestevolum på 10 % pr år.

Gjennom Arena Usus skal kultur- og opplevelsesbedriftene i landdelen ta nasjonale og internasjonale markedsandeler. Å øke kunnskapen om gjestene både før, under og etter besøk på Sørlandet, samt systematisk oppfordre til rating og leveranse i alle ledd, skal danne plattform for en gjestehåndtering som gir gjenkjøp og anbefalinger. Etter tre år med Arena Usus skal det å kommunisere med egne gjester, vise interesse for og ha kunnskap om de andres gjester, være det naturlige grunnlaget for å utvikle Sørlandets kultur- og opplevelsesnæring.

For å være attraktive for 9 av 10 gjenkjøp, må Sørlandets kultur- og opplevelsesnæring hele tiden by på noe nytt i det velkjente, overraskelser i det trygge, mangfold og bredde av tilbud, dybde gjennom høy kvalitet og leveranser som topper allerede sterke opplevelser. Det krevet 1) at næringen selv har kjennskap til hva landsdelen tilbyr, og anbefaler mulighet for gode opplevelser videre selv om de ikke er i egen virksomhet, 2) at alle aktørene er med i en varig endring i hvordan sektoren arbeider, samspiller og samarbeider, 3) en innovativ og brukerstyrt produktutvikling, og 4) et resultat som gjør at investormiljøer tiltrekkes og investeringsviljen på feltet øker.