Hotellene i Kristiansand tjente mer pr. solgte rom i august

August

Etter en knallbra juli måned med rekorder på både snittpris, RevPar og belegg, har hotellene Kristiansand fått tid til å trekke pusten i august.

Gjennomsnittsbelegget i august havnet på rett over 68 % – noe som er likt med fjoråret. Vi skulle gjerne sett en vekst, men den utfordrende situasjonen i oljebransjen gir seg også utslag for hotellene i Kristiansand. Endelig fordeling mellom ferie/fritid, yrkes- og kurs/konferansetrafikk har vi først når SSB offentliggjør sine tall for august. Det skjer først i oktober.

Det som er gledelig er at man har tjent mer på solgte rom i august i år sammenlignet med august i fjor. Hotellene snittpris i august økte med 4 % og gav en gjennomsnittlig rompris på kroner 861,-. RevPar økte med 3 % og endte på 588,36. Så selv om man ikke klarte å øke gjennomsnittsbelegget i august, så tjente hotellene mer pr. solgte rom enn i fjor.

Forklaringer

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room – Losjiinntekt per tilgjengelige rom) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget. Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning* / solgte rom (*) Mva og frokost er altså ikke med

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7). Vær obs på at belegget svinger innenfor en by. Sentral beliggenhet betyr ofte høyere belegg.

Følgende hoteller rapporterer til Benchmarking Alliance:

Clarion Hotel Ernst, Comfort Hotel Kristiansand, First Hotel Kristiansand, Hotel Norge, Quality Hotel & Resort Kristiansand , Radisson Blu Caledonien Hotel, Rica Dyreparken Hotel, Scandic Bystranda, Thon Hotel Kristiansand, Thon Hotel Wergeland, Yess! Hotel

Veldig bra juli for overnattingsbransjen på Sørlandet

header2

Like før helgen kom SSB med de offisielle overnattingstallene for juli. Årets juli har vært en godt måned over hele Norge, og også på Sørlandet kan vi vise til gode resultat. Det viser blant annet besøktall på attraksjoner og opplevelser, og nå har vi også fått tallene på overnatting som viser samme gode utviklingen.

Samlet vekst i overnatting på 5,8 %

Samlet sett hadde Sørlandet en vekst på 5,8 %, noe som tilsvarer 31 076 flere gjestedøgn enn juli i 2014. Totalt sett ble det registrert 562 675 kommersielle gjestedøgn i juli i år.

Hotellvekst på 19,8 prosent sammenlignet med i fjor

I år er det spesielt hotellene som har gjort det bra i juli måned. Totalt sett ble det registrert 169 300 kommersielle hotellgjestedøgn i juli måned på Sørlandet. Det er 27 964 flere enn i 2014.

Dybdetall for Kristiansand viser også at hotellene har tjent mer penger pr. solgte rom i juli, og at man også oppnådde høyeste beleggsprosent og pris av de største byene.

Vekst på overnatting på hytte, telt/camping og bobil

Camping og hytteovernatting gikk opp med 0,8 %. Man holdt altså den gode trafikken fra i fjor, og økte med rett over 3000 flere gjestedøgn. Denne kategoren er en samlepost for hytte, telt/camping, sesongcamp og bobil. Når vi dykker litt inn i tallene så ser vi at det er har vært en fantastisk god vekst innen alle kategoriene, med unntak av for sesongcamping. Her er det registrert 27 000 færre gjestedøgn. Dette er et svært høyt tall, og trolig skyldes nedgangen at eierne av sesongcampplasser har brukt plassen sin mindre enn i fjor som følge av mer varierende vær.

Det er derfor gledelig å se at det har vært stor økning i de andre kategoriene:

  • Hytte: vekst på 1,7 %, noe som tilsvarer 2279 flere gjestedøgn enn i fjor.
  • Telt/camping: vekst på hele 26,3 %, noe som gir 16 331 flere gjestedøgn enn i fjor.
  • Bobil: vekst på 29,,2%. 11 440 flere gjestedøgn enn i fjor.

Stor andel overnatting «utenfor» statistikken

Som alltid når vi får tall for overnatting på Sørlandet er det viktig å huske at landsdelen har en svært høy andel overnatting som foregår «utenfor» statitikken. Dette er overnatting på såkalte ikke-kommersiellle overnattingssteder, nemlig hos venner og familie, privat utleie og andre overnattingsenheter som ikke plikter å rapportere inn tall. Videre sier tallene ikke noe om overnatting i gjestehavnene.

Vil du gå mer i dybden på tallene for juli?

I statistikken fra SSB er det mulig å gå inn på hver enkelt region for å se hvordan trafikken har vært i juli måned. Dette finner du på Statistikknett Sør. Ta også gjerne kontakt med daglig leder Heidi Sørvig i Visit Sørlandet As på tlf. 480 37 152 dersom du har spørsmål til overnattingstrafikken for juli måned eller ønsker utdypende kommentarer.

Rekord bra juli for hotellene i Kristiansand

14250423697_352793d0f9_oHotellene i Kristiansand oppnådde rekordhøye 93,2 % i gjennomsnittlig belegg i juli måned. Det er opp 11 % sammenlignet med juli i fjor.

Ikke bare ble belegget bra, men RevPar (det vil si losjiinntekt per tilgjengelige rom) gikk opp med hele 25 % sett i forhold til juli i 2014. Det gav en RevPar på 1143,69 kroner mot 917,36 i fjor.

Snittprisen gikk opp fra 1089 kroner til 1226,43, en økning tilsvarende 13 %.

Mye tyder også på at camping- og hytteutleie også har hatt en meget bra juli måned, også fordi vi vet at etterspørselen fra familiemarkedet er stor etter tilbud innen selvhusholdningsovernatting. Camping og hytte utgjør også største del av overnattingstrafikken i juli måned. Endelige tall kommer i september når SSB publiserer de offisielle overnattingstallene for juli.

God sommersesong for flere 

Så selv om badetemperaturen ikke har vært den aller beste, så ser det ut som man går mot en rekordbra sommersesong i Kristiansand. Åpningen av Hakkebakkeskogen i Dyreparken, Sabeltann forestilling for fulle hus, utsolgt Palmesus og meldinger om rekordbesøk i badelandet Aquarama, konserter og aktivitetstilbud gjør at mye tyder på at mange er fornøyde med sommersesongen i Sørlandets hovedstad.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Heidi Sørvig, daglig leder i Visit Sørlandet AS, på telefon 480 37152 dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Forklaringer

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room – Losjiinntekt per tilgjengelige rom) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget. Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning* / solgte rom (*) Mva og frokost er altså ikke med

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7). Vær obs på at belegget svinger innenfor en by. Sentral beliggenhet betyr ofte høyere belegg.

Følgende hoteller rapporterer til Benchmarking Alliance:

Clarion Hotel Ernst, Comfort Hotel Kristiansand, First Hotel Kristiansand, Hotel Norge, Quality Hotel & Resort Kristiansand , Radisson Blu Caledonien Hotel, Rica Dyreparken Hotel, Scandic Bystranda, Thon Hotel Kristiansand, Thon Hotel Wergeland, Yess! Hotel

Juli viktig for Sørlandet

Mange som hadde fine feriedager på Sørlandet i sommer

Mange som hadde fine feriedager på Sørlandet i sommer. Her fra Storesand på Fevik, Grimstad

 

Juli er fortsatt den viktigste måneden for reiselivsbransjen på Sørlandet.

I disse dager foreligger den offisielle gjestedøgnstatistikken (SSB) for juli. Værmessig var juli helt fantastisk på Sørlandet. Flere hoteller og campingplasser melder om rekordsommer, og gjestehavnene i landsdelen har også hatt gode dager.

I juli er det registrert tilsammen 531 599 gjestedøgn på Sørlandet. Dette er tilnærmet likt som i 2013. Hotellene har samlet sett hatt en vekst på +2,1 %, mens camping/hytte er tilnærmet lik fjoråret.

Overnatting på hotell utgjør 141 336 gjestedøgn, mens overnatting på camping/hytte utgjør 390 263 gjestedøgn.

Nordmenn er vår viktigste marked i juli, og utgjør 457 954 gjestedøgn mot 73 645 utenlandske gjestedøgn.

Kristiansand har størst vekst i juli

Kristiansandsregionen er den regionen i landsdelen som har størst vekst i juli. 10,3 % flere gjestedøgn sammenlignet med 2013 gav totalt 225 524 gjestedøgn. Norske gjester økte mest, med 19 443 flere gjestedøgn.

Camping/hytte står for 135 681 gjestedøgn (+11,4 %) i Kristiansandsregionen, mens hotellovernattinger utgjør tilsammen 89 853 gjestedøgn (+8,7 %).

Listerregionen har fin økning på camping

Overnatting i camping og på hytter utgjør den største kapasiteten/volumet i den vestlige delen av landsdelen vår. I Lister ble det totalt registrert 64 967 gjestedøgn i juli, noe som gav en beskjeden vekst på 1,2 %. Camping/hytte utgjør 51 174 gjestedøgn, og gikk frem 5,5% fra 2013. Hotellovernatting gikk tilbake med 12 %, noe som tilsvarte 1880 færre gjestedøgn i regionen.

Færre utenlandske gjester i Mandal og Lindesnes

Lindesnesregionen dekker Mandal og Lindesnes, samt de mindre kommunene Audnedal, Marnardal og Åseral. Regionen hadde rett i overkant av 3000 færre gjestedøgn i juli i år sammenlignet med juli i fjor. Det gav en nedgang på -7,3 %. Regionen står for tilsammen for 40 628 gjestedøgn av totalen på Sørlandet. Camping/hytte er absolutt størst i denne regionen, og selv om det var flere norske gjester som bodde på camping eller leide hytte/leilighet i juli ble det en svikt i trafikken fra det utenlansdske markedet sammenlignet med i 2013.

Grimstad og Arendal tilnærmet lik fjoråret

Både i Grimstad og Arendal var juli 2013 en god måned for hotellene. I år ser det ut som man kommer ut tilnærmet helt likt som fjoråret, med en liten «dypp» i Grimstad på 260 færre hotellgjester, mens Arendal har 86 flere :). Det er ikke skilt ut tall som viser trafikken på camping/hytte i Grimstad og Arendal på grunn av for smalt rapporteringsgrunnlag.

Færre nordmenn overnattet i Setesdal i juli

Setesdal har noe færre overnattinger i juli i år sammenlignet med juli i 2013. Totalt ble det registrert 37 067 kommersielle gjestedøgn i Setesdal, noe som gir en nedgang på -6,1 % eller 2 395 færre gjestedøgn. Camping/hytte utgjør i all hovedsak overnattingsstatistikken i Setesdal om sommeren, og i juli ble det registrert totalt 31 428 gjestedøgn på camping eller hytter i dalen.

Tallene viser noen innbyrdes geografiske forskjeller i dalen: Bykle og Hovden hadde færre utenlandske gjestedøgn i juli sammenlignet med i fjor, mens det i området Valle-Bygland-Evje var flere utenlandske gjester. Hele dalen samlet hadde noen færre norske gjestedøgn sammenlignet med 2013.

Risør og Tvedestrand = same procedure as last year

I Risør og Tvedestrand havnet gjestedøgnstatistikken ut omtrengtlig som i fjor. 240 flere gjester fant veien inn i statistikken, og totalt ble det registrert 34 835 gjestedøgn i våre to vakre sørlandsbyer i øst.

30 % av trafikken på Sørlandet er i juli

Juli er en viktig måned for reiselivsnæringen på Sørlandet. Tett opp mot 30 % av alle kommersielle gjestdøgn i landsdelen finner sted i juli måned. Det er en utfordring at trafikken er så konsentrert, og det er en målsetting om å øke trafikken i øvrige deler av året. Samtidig viser tallenes tale hvor viktig juli måned er for reiselivsbransjen på Sørlandet, og poengterer hvor sentralt det er å sikre trafikken i juli.

Turistvekst på Sørlandet sommeren 2012

Turistvekst på Sørlandet sommeren 2012

Sørlandet fremstår som en av «turistvinnerne» etter at tallenes tale for sommersesongen ble presentert fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Landsdelen har hatt en samlet økning i antall kommersielle gjestedøgn på 2,4 % for perioden juni – august, noe som tilsvarer tett opp mot 25 000 flere gjestedøgn enn sommeren 2011.

I august måned hadde Sørlandet størst vekst i antall gjestedøgn, bare slått av Trøndelag. Og dette i en måned hvor spesielt Nord- Norge fikk merke tilbakegang.

Nordmenn og utlendinger vil «ordne seg selv» når de er på sommerferie på Sørlandet

Jepp, dette er ikke noe nytt fenomen. Sommerstatistikken viser en økning på hele 44,7 % for hyttestatistikken på Sørlandet. Totalt er det registrert rett over 255 000 «hyttegjestedøgn» på Sørlandet i juli – august perioden. Samlet sett har camping og hytteovernatting en vekst på ca. 38 000 gjestedøgn, noe som tilsvarer 5,6 % økning. Telt/vogn og sesongcamp trekker noe ned på de ellers svært gode resultatene.

Knallbra hotellsommer i Arendal! 

Mens resten av landsdelens hoteller har en litt mer «ruskete» sommer har hotellbransjen i Arendal hatt en knallsommer! Hele 31,3 % økning i antall gjestedøgn sammenlignet med sommeren i fjor. Dyktige hotellfolk kombinert med meget gode festivaler som Hove og Canal Street fylle opp sørlandsbyen i sommermånedene.

Samlet sett endte hotellene på Sørlandet med en nedgang på 3,7 % i juli – august. Losjiinntektene økte med 6,9 % i samme periode, så helt galt er det ikke.

Størst vekst i utenlandske gjestedøgn, og rekord av norske gjester i Dyreparken

Størst vekst har vi fra det utenlandske markedet, med 17 451 flere gjestedøgn, en økning som tilsvarer 9,2 % vekst sammenlignet med i fjor. SSB tallene viser også en vekst på 0,9 % fra det norske markedet. Tidligere gjesteundersøkelser i landsdelen viser at godt over 60 % av feriegjestene på Sørlandet overnatter i såkalte «ikke-kommersielle» overnattingsenheter, det vil si at de overnatter hos venner/famillie og private feriehus eller lignende (TØI: 2006). At vi også har hatt mange norske feriegjester spesielt i juli måned er besøksrekorden i Dyreparken samme måned et godt eksempel på: hele 440 000 gjester besøkte parken i juli. Dette er 70 000 mer enn samme tid i fjor.

Nærhet til markedene og fokus på gjenkjøp slår positivt ut (?)

Økonomisk krise i viktige markeder i Europa påvirker ferietrafikken til Norge. Mye kan tyde på at Sørlandet kommer relativt gunstig ut denne sommersesongen som følge av kort vei til markedet og fokus på «gjenkjøp». Sørlandet posisjonerer seg aktivt som det stedet man reiser tilbake til på Norgesferie når man har gjort unna «been-there-done-that» opplevelsene i Norge. Tyskland er vårt desidert største volum marked fra utlandet med rundt 87 000 gjestedøgn i perioden juni – august. På tross av dårlig økonomi i Tyskland, har landsdelen klart å opprettholde trafikken mer eller mindre på  samme nivå som fjoråret. En forventet nedgang fra Nederland ble i steden for en gledelig økning på 4,5 % sammenlignet med i fjor (tilsammen ca. 42 500 gjestedøgn). Også fra Danmark (vårt 3 største utenlands marked i volum) har vi en økning på rundt 4000 gjestedøgn, noe som tilsvarer + 24,8 %.

Regionale forskjeller

Det er variasjoner mellom regionene på Sørlandet når det gjelder sommerens turisttrafikk. For deg som er interessert i å gå mer i dybden, gå inn på www.statstikknett.com/sor og velg region.

Vil du se mer om hvordan trafikken i landet forøvrig ser ut? Sjekk ut Innovasjon Norges rapport. Vær bare her oppmerksom på at Sørlandet/Telemark blir presentert samlet.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på heidi (@)visitsorlandet.com, tlf. 480 37152 eller bruk kommentarfeltet dersom du har spørsmål eller kommentarer til trafikktallene