Om USUS AS – Visit Sørlandet

Landsdelsselskapet Visit Sørlandet AS ble formelt stiftet av Aust- og Vest Agder Fylkeskommune høsten 2009, og selskapets administrasjon kom på plass våren 2010.

Fra og med våren 2016 skifter selskapet navn fra Visit Sørlandet AS til USUS AS.

www.usus.no finner du mer informasjon om aktiviteter i USUS innen arbeidsområdene kunnskap og kompetanse, samhandling og innovasjon.

Selskapet har også ansvar for landsdelens offisielle reisenettsted: www.visitsorlandet.com.