Ny strategi for å møte morgendagens muligheter

usus vs bilde.001

Derfor er Visit Sørlandet og Usus blitt USUS AS. Og slik er planene for fremtiden…

Visit Sørlandet AS ble etablert i 2010. Samme år ble også næringsklyngen Usus tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Visit Sørlandet ble offisiell kontraktspartner for Arena Usus.

Fra 2010 til 2015 har vi hatt en spennende reise og utvikling på Sørlandet. Med næringsklyngen Usus i spissen har vi høstet nasjonal status og anerkjennelse som en fremadstormende og annerledestenkende næringsklynge og landsdel.

Visit Sørlandet har posisjonert seg som en organisasjon som ligger langt fremme i forhold til digital satsning og «nye» tilnærminger i markedsarbeidet.

Vi er blitt over 100 medlemmer i Usus, og vi har utviklet oss på bred front. Vi har blitt fremhevet som «best case» i nasjonale og internasjonale sammenhenger, og vi opplever at vi sammen har utviklet en dynamisk og endringsorientert plattform hvor reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen samarbeider og samhandler bredt.

Fra Visit Sørlandet og prosjekt Arena USUS til virksomheten USUS AS

Etter fem år er denne landsdelen moden for nye steg. Nå skal vi videre! Fra januar 2016 gikk vi derfor fra å være Visit Sørlandet og Arena Usus til å bli USUS AS. En fullblods virksomhet som er klar for videre satsing og utvikling.

Dette innebærer i praksis at vi formaliserer samhandlingen i næringsklyngen Arena Usus og aktivitetene i Visit Sørlandet AS organisert i USUS AS. Vi skal fortsatt ha stø kurs og fokus på å sammen utvikle landsdelen til en mønsterregion for god gjestehåndtering av nye og eksisterende gjester. Mantraet er fortsatt gjenkjøp. Og målet er selvsagt at gjestene reiser hjem litt fattigere på penger, men rike på inntrykk, og med en lengsel om å komme tilbake.

Men vi skal også videre. I den nye strategien blir det ytterligere økt fokus på kunnskap, kompetanse og innovasjon. Det skal blant annet jobbes strategisk med utforskning og utvikling av nye gjestestrømsdrivere, i både regional og nasjonal kontekst.

Ny strategi for å møte morgendagens muligheter 

Litt enkelt forklart bygger vår nye strategi på fundamentet som ligger i «Sørlandet skal bli best på gjenkjøp».  Eksisterende gjester og verdien av disse har ikke blitt mindre siden oppstarten i 2010. Snarere tvert imot. Vi ser at det arbeidet som vi startet med i 2010 med å ha fokus på eksisterende gjester, nå er på vei til å bli en del av flere organisasjoners og bedrifters grunnleggende markedstenking.

Det er vel derfor ingen overraskelse at «best på gjenkjøp» videreføres som strategisk fundament i USUS AS. I tillegg utpekes arbeid med å kartlegge og synliggjøre nye potensielle gjestestrømsdrivere som et satsingsområde.

Strategisk fundament i USUS AS:

 • Gjenkjøp – fordi eksisterende gjester er våre beste markedsførere, og fordi det er lønnsomt å utvikle eksisterende kunderelasjoner
 • Nye gjestestrømsdrivere – fordi næringen har ambisjoner om å ta større andel av den økende internasjonale gjestestrømmen
 • Kontinuerlig forbedring og fornyelse – fordi det er avgjørende for å være i posisjon for å utnytte morgendagens muligheter
modell Usus bilde .002

Hovedinnsatsområder i USUS AS

Her kan du laste ned strategien for USUS AS. 

Hvorfor valg av USUS AS som nytt selskapsnavn?

 • Usus har etablert seg som et begrep som gir positive assosiasjoner og eksempel på suksess i samarbeid i reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen.
 • Usus har i dag i overkant av 100 bedrifter som har et eierskap og positive assosiasjoner til arbeidet som gjøres i næringsklyngen.
 • Usus er et navn som gjennom fem år er blitt etablert og kjent i fylkeskommunene og kommunene i landsdelen, og trekkes frem som en av suksessklyngene på Sørlandet.
 • Usus er et begrep som har nasjonal og internasjonal kjennskap, og brukes som skoleeksempel på hva som er rollen til fremtidens DMO.
 • Ny visjon og strategi bygger på arbeidsmetodikken som i dag danner kjernen i Usus.
 • Aktører som i dag ikke oppfatter det som naturlig å samhandle med Visit Sørlandet, vil kunne kjenne seg mer ”hjemme” i å være med i USUS AS (ref. ambisjoner om bredde og dybde).
 • Usus er et navn som gir andre assosiasjoner enn tradisjonelle ”visit-navn”, og dermed i større grad åpner opp for nytenking og tilnærminger til hvordan og hva samhandling i bransjen er og kan være.
 • Navnebytte illustrerer skifte mellom gammel og ny tid.

USUS AS er navn på selskapet, og må ikke forveksles med merkenavn for å markedsføre Sørlandet mot forbrukermarkedet.

Vi vil naturligvis fortsette å bruke ”Visit Sørlandet” og andre naturlige steds- og markedsnavn i markedsføringen av Sørlandet som reisemål.

Markedsarbeidet i «gamle» Visit Sørlandet vil bli videreført i hovedsatsingsområdet «synlighet» i USUS AS. Det betyr at forbrukermarkedsføring av Sørlandet fortsatt vil brandes under ”Visit Sørlandet” i ulike markedskanaler (eksempelvis visitsorlandet.com, ulike sosiale/digitale kanaler, forbrukerrettet markedsmateriell mv.).

USUS AS er selskapsnavnet som formelt står bak oppdrag og prosjekt som selskapet har ansvar for.

Bakgrunn for ny strategi

Etter fem år med Visit Sørlandet og Arena Usus var det naturlig og tidsmessig riktig å se på hvilke erfaringer som er gjort, og hvilke grep som man mener må til for å møte fremtidens utfordringer og muligheter best mulig.

Visit Sørlandet AS ble etablert i 2010 med formål å blant annet samle reiselivsbransjen i landsdelen for å få en bedre og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Visit Sørlandet AS har vært offisiell kontraktspartner for næringsklyngen Arena Usus siden oppstart. Visit Sørlandet og Arena Usus har hele veien hatt felles visjon og målsetting, og jobbet tett sammen, spesielt innenfor satsing på digital kunnskap og kompetanse.

I januar 2015 ble NHO Agder engasjert av styret i Visit Sørlandet for å lede et prosjekt for å se på hva og hvordan fremtidens landsdelsstruktur bør være. Prosjektet ble finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet som en del av det nasjonale strukturprosjektet.

Det ble nedsatt en styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter fra næringen. Trond Madsen i NHO Agder var prosjektleder med ansvar for å fasilitere prosjektet.

NHO Agder inviterte til en bred prosess hvor næringen, reisemålsselskaper og andre interessenter fikk mulighet til å gi sine innspill. Med bakgrunn i prosessen ble det utarbeidet en rapport fra styringsgruppen for prosjektet med anbefalinger til videre arbeidet. Rapporten ble bifalt av en referansegruppe med en bred sammensetning fra reiselivsnæringen og det offentlige.

I rapporten understrekes det at:

«gjennom høringene og dialogen som er gjennomført med næringen siden august 2014, er det blitt godt dokumentert at samhandlingen, kompetanseutviklingen og bedriftsoppfølgingen som skjer gjennom Arena Usus, fungerer veldig godt».

Klyngen fremholdes som et forbilde for andre regioner, og som prosjekt har Arena Usus vist betydelig evne til nyskaping og utvikling. Derfor er også en av rapportens anbefalinger å undersøke hvorvidt det lar seg gjøre å legge arbeidsformatet og metodikken til Arena Usus inn i en ny landsdelsstruktur.

Styret i Visit Sørlandet AS besluttet å følge hovedtrekkene i NHO-rapportens anbefalinger, og har sammen med styringsgruppen for Arena Usus i løpet av høsten 2015 jobbet med utforming av en ny strategi og samhandlingsplattform for selskapet.

Anbefalingene fra styringsgruppen for prosjektet i Agder har vært et viktig grunnlag i strategiarbeidet. I tillegg har man gjennomført kartleggingssamtaler med de over 100 medlemsbedriftene i Usus-klyngen for å få innspill på hvilke forventninger og behov næringen har til en fremtidig felles samhandlingsplattform.

Basert på disse prosessene er det vedtatt en ny felles strategi for Visit Sørlandet AS og næringsklyngen Usus.

Den nye strategien skal levere på de behov og utfordringer som næringen uttrykker at de har ønske om hjelp til og felles samhandling om.

På ekstraordinær generalforsamling i Visit Sørlandet AS 20.januar 2016 ble navnebytte fra Visit Sørlandet AS til USUS AS vedtatt, og generalforsamlingen sluttet seg til ny strategi.

Strategisk dokument og forretningsplan for USUS AS 

Rapporten «Forslag til fremtidig organisering av reiselivet i Agder» kan du lese her 

Dersom du ønsker mer informasjon om den nye strategien og arbeidet i USUS AS, ta gjerne kontakt med leder Heidi Sørvig, tlf. 480 37152.

 

Slik jobber Visit Sørlandet i sosiale medier

I det digitale landskapet skjer det endringer hele tiden. Nye tjenester popper opp i stor hastighet. Brukerne finner stadig nye «hjertebarn» for å møte venner og dele interesser.

Visit Sørlandets digitale strategi er enkel:

 • Våre gjester er våre beste markedsførere
 • Go where the fish are» – vi skal møte gjesten der gjesten er

Vi prioriterer å jobbe med å skape oppmerksomhet rundt Sørlandet i sosiale kanaler hvor vi vet at folk lar seg inspirere. På samme måte som våre gjester forteller gode historier om Sørlandet i sosiale medier, sprer vi fristende bilder, video og artikler fra Sørlandet på et bredt spekter av flater. Hver dag, gjennom hele året.

Vi evaluerer fortløpende hvilke kanaler vi skal prioritere å jobbe med, hvordan vi skal jobbe i kanalen og hvilke mål vi skal ha. Dette justeres og endres såpass fort at vi som regel først rekker å oppdatere måldokumentet når målene allerede er nådd :).

Her følger en liten oversikt over noen av kanalene vi jobber med p.t. Vi er også opptatt av å samarbeide og lære av andre når det gjelder hvordan jobbe og måle i sosiale medier. Blant annet har vi et godt samarbeid med Visit Oslo på måling av digitalt fotavtrykk, og vi jobber også sammen med firma som Destination Think! og Think Digital Travel.

Facebook – den store «fiskebollen» 

Facebook er ikke død som kanal. Javel, så digger de yngre å være på Snap. Men Facebook er fremdeles verdens største nettsamfunn. Og om du ikke er en av dem som aktivt selv deler, så er du nok jevnlig innom for å ta en titt på hva andre holder på med. Godt nok for oss! Spesielt siden vi vet at det folk deler mest av på FB er bilder av ferieturer de er på, eller ferieturer de planlegger å reise på. Og ikke minst så sjekker folk inn når de er på spennende plasser som de ønsker at vennene deres på FB skal se at de besøker. FB er med andre ord helt innafor strategien vår: her er det flust av folk som ser innhold som postes av våre gjester når de er på Sørlandet eller planlegger å reise hit. Og det er flust av folk som er potensielle til å engasjere seg i innhold som skapes av Visit Sørlandet. Vi har en rekke kanaler på FB som vi daglig skaper masse bra innhold og engasjement på. Vi er mer opptatt av engasjement og aktualitet enn antall «likes» – og målet vårt er å ha i snitt 10 % engasjement på sidene våre.

Hvor flinke er vi? Vel, vi ser at vi oftere kan klappe oss sjøl på skuldra og ha en liten fest på kontoret for feire at vi har 10 % engasjement enn mange andre vi sammenligner oss med.

Her kan du lese mer om Visit Sørlandet på FB.

Instagram – inspirasjon og ambassadører 

Mantraet «våre gjester er våre beste markedsføre» har vært en del av oss siden oppstarten av Visit Sørlandet i 2010.  Lenge var Instagram et «stebarn» i Visit Sørlandets sosiale verden. Men så bestemte vi oss for å ta grep. Instagram er tross alt tidenes kuleste inspirasjonskanal: hvor ellers sitter du bare å scroller gjennom bilder postet av en masse kjente og ukjente mennesker – basert på de interessene du har? Vi fant ut at vi måtte gjøre noe, og at det neppe var noe vi kunne suge helt fra eget bryst om det skulle bli suksess. Dermed rullet vi i gang et lokalt ambassadør prosjekt. På @Visitsorlandet har i nå hver uke en ny ambassadør som styrer vår Sørlandskonto. Dette er folk som bor rundt omkring på Sørlandet og som helt klart har en forkjærlighet for landsdelen og ikke minst det området de selv bor i. Gjennom å engasjere «folka der ute» får vi vist frem Sørlandet på en måte vi aldri ellers ville klart å gjøre. I tillegg har ambassadørene våre en troverdighet som gjør at innholdet blir ekte og inspirerer på en annen måte enn «offisielle reklamebilder». Du kan lese mer om vår Instagram-takeover her.

Visit Sørlandet på Instagram

Visit Southern Norway på Instagram 

Pinterest – «Pinners are doers» 

Pinterest er nok en kanal/plattform hvor folk deler bilder. En bildedelingstjeneste som til nå ikke har vært spesielt utbredt blant folk flest her hjemme på bjerget, men som har vært «the big thing» i USA i flere år. Hvis du lurer på hva det er så, er det litt (veldig) enkelt fortalt en slags online «scrap-book» hvor du kan samle egne bilder i forskjellige album du oppretter, og du kan også samle andres bilder. «Pin it» ikonet har du kanskje sett på enkelte blogger? Vel, da inviteres du ganske enkelt til å spare bildet på Pinterest´n din. Brukerne kan da lage sine pins og samle bilder de liker. Pinterest er rett og slett din oppslagstavle hvor du kan lagre flotte bilder du ser på internett. Hvorfor bruker Visit Sørlandet tid på Pinterest? Selv om brukermassen ikke matcher FB og Instagram, så vet vi at  «Pinners are doers». Det betyr at de som bruker Pinterest i tillegg til å la seg inspirere av mat, reise, trening, interiør, bryllup (!!), foto og andre lidenskapelige interesser, også er i kjøpsmodus. Konventering fra «kikking til salg» er høy i denne kanalen.

Southern Norway Pinterest

Flickr – bildemekka 

Visit Sørlandet har vært på Flickr i mange år. Dette er også en bildetjeneste med mange brukere. Vi har det meste av bilder som vi knipser rundt om i landsdelen lastet opp på Flickr.com. Gjør du søk i Google rundt reise og steder på Sørlandet, kommer våre bilder høyt opp i søk. Og vi får sammen med våre gjester som også har lastet opp bilder (!)  vist Sørlandet fra sin beste side.

Google – ingen over, ingen ved siden 

Vår venn Google! Nevnte vi at vi skal møte gjesten der gjesten er? Gjesten er kanskje først og fremst i søkefeltet på Google. Ferieturen starter i søkefeltet. Da er det viktig å sikre at godt og relevant innhold kommer opp i toppsøket. Vi jobber jevnt og trutt for å sørge for innhold visitsorlandet.com og alle de andre turistsidene på Sørlandet som vi har ansvaret for. slik at dette blir «servert» til gjestene i Google når de starter planleggingen og bestillingen av ferieturen. Vi har valgt å inngå et strategisk samarbeid med Visit Norway for å sørge for at a) innholdet vårt blir synlig og tilpasset alle duppedingser som gjestene måtte befinne seg på. og  b) innholdet vårt blir godt nok. At det i tillegg er 22 millioner årlige besøkende på visitnorway.com er ingen ulempe for sørlandske reiselivsbedrifter som ønsker å være synlige i markedet :).

Google+ – søk, søk, søk 

Ok. Google+ tok kanskje ikke helt av slik Google skulle ønske. Men enn så lenge ligger tjenesten der, og vi vet at artikler og innhold som postes her og får en «+» får litt ekstra hjelp til å klatre seg opp i organiske søk på Google. Ikke noe vi bruker mye tid på, men har et øye med for å følge hva som skjer.

Visit Sørlandet Google+

Visit Southern Norway Google+

Visit Kristiansand Google+ 

Blogg – levert av oss som elsker Sørlandet 

Visit Sørlandet har hatt sin egen reiseblogg i mange år. Bloggen bruker vi til å fortelle de gode historiene fra Sørlandet. Litt sånn her og nå ferskvare til inspirasjon og nytte for folk som har lyst til å oppleve Sørlandet. Det er våre opplevelser av Sørlandet, og minst ei gang i uka postes det nye innlegg på bloggen. Bloggen fungerer utmerket på å fortelle om de litt ukjente opplevelsene og «krydderet» som setter spissen på sørlandsopplevelsen. I tillegg er bloggen god venn med vår felles venn Google, noe som gjør at innholdet ofte rangerer topp i organiske søk. Mange av leserne av bloggen får vi også gjennom posting på våre øvrige sosiale kanaler. Les bloggen her.

YouTube – we gotta move it, move it

Film er tingen som gjelder nå. Sjefen i Visit Sørlandet har gitt teamet i Visit Sørlandet følgende utfordring: «Vi trenger film. Dere har ingen penger i budsjettet deres. Hva får dere til?».  Så for minst mulig penger skal vi få til mest mulig. Slikt blir man kreative av, og det kommer opp nye spennende prosjekt i samarbeid med andre miljø og ressurser. Allerede nå i desember skal vi ha en aldri så liten «filmpremiere» hvor resultatet av et filmprosjekt for å vise frem Kristiansand Barnas By skal vise frem. Løpende blir prosjektene lastet opp på  Visit Sørlandet på Youtube samtidig som de spres utover kanalene våre.

Nyhetsbrev – hjem i postkassa 

E-post markedsføring er fortsatt effektiv. Det har jo ikke noe med sosiale medier å gjøre, men vi tar det med her likevel ettersom det å bearbeide egne kundedato ofte blir glemt i iveren over å ha flere tusen følgere på FB. Vi sender jevnelig ut nyhetbrev til rundt 5000 «venner» av Sørlandet. Her forteller vi om hva som er nytt, hva skjer og sender ut gode tilbud. Vi har stålkontroll på hvor mange som åpner og leser nyhetsbrevene, og en mail inn i boksen krever også en handling av mottaker. En handling som for vår del er målsatt til at flest mulig skal åpne nyhetsbrevet fremfor å sende det rett i søpla. Det er mye læring i å sende ut nyhetsbrev, og for hver utsendelse er det evaluering på hva som virket og hva som ikke virket.

Twitter – hei på deg!

På Twitter deler vi bilder og artikler som vi tror har interesse for våre følgere. Men det viktigste av alt, vi kommenterer på gjester som besøker Sørlandet. Vi twitrer både på Visit Sørlandet, Visit Kristiansand og Visit Southern Norway.

Visit Sørlandet på Twitter

Visit Southern Norway på Twitter

Visit Kristiansand på Twitter 

Snapchat – kidsa og sånn som skjer 

Vi innrømmer det. Snap er et lite stebarn i Visit Sørlandet familien. Dog er vi «på» når det skjer noe og vi snapper fra forskjellige arrangementer. Dersom det er andre destinasjoner, reisemål eller byer som har gode erfaringer og resultat som de vil dele på bruk av Snap for å inspirere og skape reiselyst, så tar vi gjerne i mot tips.

 

Bjørgen advarer næringslivet

IMG_6051

I denne videoen fra Sjømat på Sørlandet advarer Marit Bjørgen næringslivet, og snakker om livet etter skikarrieren, samboerens betydning og egen vurdering av sesongen.

– Sånn er det i næringslivet også. Du kan ikke ligge på latsida. Selv om du har vært på toppen og prestert bra, kan man ikke bare sette seg på stolen og slappe av. Da er det andre som går forbi, advarer skidronning Marit Bjørgen.

Rosfjord strandhotell i Lyngdal bød Marit Bjørgen på seg selv i et «talkshow» under Sjømat på Sørlandet 14. april 2015.

Skidronningen var trekkplaster for konferansen i egenskap av å være et hovedsponsorobjekt for Norges Sjømatråd og ASKO (NorgesGruppens engrosvirksomhet).

ASKO er også arrangør av sjømatkonferansen sammen med de lokale bedriftene Rosfjord strandhotell i Lyngdal og Fiskeeksperten Reinhartsen i Kristiansand. De to sistnevnte er begge medlemmer av reiselivets næringsklynge Arena Usus.

Frisk med fisk
I tillegg til å advare mot latsidas konsekvenser, fortalte Bjørgen om sitt nye liv etter at hun begynte å spise mye mer sjømat. Hun gjorde en oppdagelse da det buttet imot i skisporet for noen år siden:

– Jeg var inne på tanken å legge skiene på hylla. Men jeg skjønte jeg måtte endre på ting. En av tingene var kostholdet. Gjennom landslagsledelsens fokus på å spise mer sjømat, holdt jeg meg frisk i lengre perioder, fortalte Bjørgen til de 200 deltakerne på sjømatkonferansen.

Dag Ingvar Jacobsen fra UiA var slagferdig konferansier og «Skavlan». Da samtalen kom på inn på måltidets flytende gleder, påsto Marit Bjørgen at «et glass rødvin er sunt».

Men da satte Jacobsen henne på plass:

– Her på Sørlandet er et glass rødvin synd.

Bjørgen pop i pressen

Lokalpressen var også interessert i Bjørgen og sjømatkonferansen:

Se omtale og video av sjømatkonferansen i Lister24

Se omtale og video av sjømatkonferansen i Lyngdals avis

Ansjos-tapas på storskjerm
Sjømat på Sørlandet 2015 åpnet friskt med at master-chef Rob Roy Cameron fra Barcelona skapte fisketapas med lokale råvarer mens publikum kunne følge med på storskjerm. Se Cameron lage kos med ansjos og bringebær:

– Markedet vil ha lokalmat
IMG_5861Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin (bildet til høyre) i Innovasjon Norge var i sitt foredrag opptatt av en fremtid der norsk mat spiller en mye større rolle i reiselivet. Han ba reiselivsnæringen være spesielt obs på en turistgruppe med stort potensial, nemlig «foodies», som velger reisemål etter de matopplevelsene de kan bli tilbudt.

– Markedet vil ha lokalmat, konstaterte Tuftin, og viste blant annet til undersøkelser som forteller at mer enn halvparten av de utenlandske gjestene etterspør og har opplevd lokal mat og drikke.

Tuftin rådet blant annet de lokale matrelaterte bedriftene til å samarbeide om å sette sammen totale opplevelsespakker til turistene i en region.

– Sett sammen interessante produktsammensetninger for å skape magiske øyeblikk, oppfordret han.

Han pekte også på at det er helt vesentlig å bygge opp stolte mattradisjoner lokalt, ha et nettverk av restauranter med lokalmat på menyen og utvikle «gastrostars», norske kjendiskokker som kan fronte Norge som gastronomiland.

– Norge kan absolutt komme på det internasjonale matkartet. Vi må ha som ambisjon at vi er blant de beste, og stolt av det vi tilbyr turistene. Vi har så fantastisk mye bra at vi må utnytte det for å klatre ytterligere på reiselivsstigen og konkurrere i et stadig tøffere marked, konkluderte Per-Arne Tuftin.

Eget matprosjekt i Usus
Vår egen Heidi Sørvig, delprosjektleder i Arena Usus og daglig leder i Visit Sørlandet, reiste seg og minte Tuftin på øl som attraksjon, og at i vår landsdel har bryggeriet Nøgne Ø (Usus-medlem) en spesiell posisjon som kan dyrkes mer.

– Kan vi komme dit hen at matopplevelser er et konkurransefortrinn for Sørlandet som reisemål? Vi er ikke der ennå at vi kan kommersialisere det og trekke turister i ens ærend. Men vi ble kjempeinspirert av dette, sa Sørvig.

Siste dag på sjømatkonferansen på Rosfjord strandhotell arrangerer Arena Usus sin egen workshop for å diskutere mulighetene for en dedikert satsing på sørlandsmat. VRI Agder har bevilget 150.000 kroner til matprosjektet i Usus.

– Dere kan forandre hele Sør-Norge
IMG_5929Fia Gulliksson
(bildet til høyre) skapte stor entusiasme med foredraget sitt om hvordan hun fikk satt Östersund ettertrykkelig på matkartet. I dag har den lille svenske byen intet mindre enn Unesco-status som Creative city of gastronomy.

– Jeg så hva slags gull vi satt på, med 200 mathåndverkere, og hvilke fantastiske produkter vi hadde, uten at noen egentlig pratet om det, forklarte Gulliksson.

Hun ga raus ros til eierne og driverne av Rosfjord strandhotell, som helt tydelig imponerte en svensk dame som er svært kresen i matveien:

– Disse menneskene som driver dette stedet, dere kunne forandre hele den gastronomiske biten i hele Sør-Norge om dere ville!

Gulliksson deltar også på mat-workshopen til Arena Usus torsdag 16. april.

IMG_6099– Sørlandet kan bli suverent best

Den kjente reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen (bildet til høyre) avsluttet programmet på konferansens første dag. Til tider kjørte han rene stand up-showet, med god respons fra publikum.

– Når noen får til noe i Norge, blir ikke folk inspirert, de blir irritert. Vi må unne andre å lykkes, sa Jensen.

Og han hadde gode råd å gi:

– Sørlandet kan bli suverent best på reiseliv. Våg å sette store, vidunderlige, begeistrede og hårete mål.

Norwegian Digital Travel Conference 21. – 22.oktober i Kristiansand

For andre år på rad arrangerer vi Norwegian Digital Travel Conference i Kristiansand.

21. – 22.oktober er det igjen klart for det som er Norges eneste rendyrkede digitale konferanse for reiselivet. I samarbeid med Digital Tourism Think Tank, Innovasjon Norge og NHO Reiseliv møtes bransjekollegaer fra hele Norge for å oppdatere seg og lære hva som er nytt i det digitale reiselivslandskapet.

EARLY BIRD TICKETS FREM TIL 7.AUGUST

Norwegian Digital Travel Conference har som mål å være den viktigste digitale møteplassen for reiselivsnæringen i Norge. Fremtidsbilder, nyheter og digitale muligheter skal presenteres og utforskes. Bedrifter og reisemålsselskap skal ha mulighet til å ta med seg praktisk læring og «verktøy» med hjem, samtidig som man blir inspirert og får innsikt i hva som blir  «the next big thing».

PROGRAM OG PÅMELDING TIL NORWEGIAN DIGITAL TRAVEL CONFERENCE

Topp internasjone foredragsholdere og «meet the expert»

Første dag av konferansen er lagt til Kilden Teater- og konserthus. I tillegg til topp internasjonale foredragsholdere, blir det lagt opp til mingling og «ekspertmøter» i løpet av dagen. På den måten får deltakerne anledning til å stille spørsmål og ha diskusjoner med foredragsholderne og eksperter innen de ulike tema som blir tatt opp på konferansen. På kvelden inviteres bransjen til en helaften i Kristiansand Dyrepark. Her blir det god mat og drikke, og vi får også et innblikk i noe av det som gjør Dyreparken til en av de mest besøkte turistattraksjonene og mest kjente merkenavn i Norge.

Praktisk læring

Andre dag av konferansen går vi fra «nice to know» til «how to». Da er det fokus på hvordan ta læring ut i praksis, og gå i dybden på tema gjennom praktiske workshop. Her skiller vi mellom workshops for bedrifter og DMO´s (reisemålsselskap), ettersom man har litt forskjellige utfordringer og tilnærminger.

Mobil, TripAdvisor, Instagram og Google+

Selv om TripAdvisor også var en del av fjorårets program, har vi valgt å invitere dem også i år. TripAdvisor er en av de største og kanskje mest toneangivende aktørenen på det internasjonale reiselivskartet. Gjestevurderinger har ikke blitt mindre viktig i år enn i fjor, og med stadig nye oppkjøp, samarbeid og applikasjoner er det viktig å holde seg oppdatert på hva som skjer hos TripAdvisor. Denne våren lanserte selskapet blant annet TripConnect, som vurderes som en fremtidig utfordrer til OTAér som Booking.com og Expedia.

Mange har stilt seg spørsmål om Google+, og få i reiselivsbransjen har «knekt koden» på hvordan jobbe med Google+. Er dette et luftslott og en spøkelseslandsby på nett, eller bør det være en helt essensiell del din digitale strategi? Martin Stoll fra Sparkloft Media er hanket inn for å belyse oss.

Bilder sier mer enn 1000 ord. Hørt det før? Instagram er sammen med SnapChat sosiale kanaler som har «tatt av» i Norge siste året. I Facebook omtales Christianne Wahl bare som «Facebooks Instagram Champion». Kanskje verdt å ta med seg noen tips om hvordan optimalisere på Instagram?

Programmet for Norwegian Digital Travel Conference ligger ute på 
www.digitaltravel.no. 
Nye foredragsholdere og programposter legges ut jevnlig.

Derfor er Kristiansand barnas by

Foto: Adam Read, Visit Sørlandet

Foto: Adam Read, Visit Sørlandet

Hva er det som gjør Kristiansand helt spesiell og ulik andre populære byer i Norge? Få eller ingen «konkurrenter» kan si at de er barnas by med samme tyngde og troverdighet som Kristiansand.

På frokostmøte i Næringsforeningen forrige uke presenterte Visit Sørlandet hvilken posisjon vi mener Kristiansand som reisemål skal ta i fremtiden. Den posisjonen som gjør at Kristiansand blir lagt merke til og skiller seg ut i et marked hvor det er knallhard kamp om oppmerksomheten til kundene.

Vi har lansert posisjonen «Kristiansand – barnas by» som det Kristiansand kan og bør bestemme seg for å bli best på som reisemål.

Veldig forenklet dreier nemlig posisjonering seg om å bestemme seg for hva vi skal være best på. Det vi vil at folk skal tenke, mene og si når de hører om oss. Hva vi vil bli husket for.

Det er vanskelig å bli husket for å være best i alt. Kanskje først og fremst fordi svært få (om noen?) av oss lykkes med å være best i alt. Og bare for å avlive en av de største mytene når det gjelder reiseliv og markedsføring: mangfold selger ikke! Det er også vanskelig å bli best på noe som kundene allerede opplever at andre er bedre enn oss på. Skal vi lykkes i å sette Kristiansand på kartet, må vi tørre å velge bort og spisse på det vi er best på.

«Barnas by, er vi ikke det allerede, da?». Ikke umulig at noen av dere tenker slik. Og nettopp derfor er dette en god posisjon!

Dette er noe Kristiansand allerede er kjent for. Vi har noen av Norges sterkeste merkenavn som har gått i front og banet vei for at posisjonen som «barnas by» oppleves som sann og troverdig hos folk flest. Rustet med Dyreparken og Sabeltann som førstehånds bevisførsel, har Kristiansand som reisemål alle forutsetninger for å ta posisjonen som «barnas by».

Vi har også plenty av bevisførsel i tillegg til Dyreparken og Sabeltann som bygger opp under Kristiansand som barnas by: Aquarama, Barnefilmfestivalen, lekeland, museet med aktiviteter i Nodeviga, på Gimle og på bymuseet på Kongsgård. For ikke å glemme Ravnebarn, lekeplasser, Vision Skatepark, familiehoteller og campingplasser, sjørøverlandsby, gårdsferie og barneforestillinger på Kilden. I juni åpner Sørlandets Kunstmuseum sin nye avdeling for barn. Og reisemålet Kristiansand er mer enn «bare Kristiansand». Det er også Setesdalsbanen, krabbefiske i Søgne-skjærgården, full fart i klatreskogen på Evje, iskrem på brygga i Lillesand og gruvejakt i Iveland. For å nevne noe.

En tydelig posisjon gir tyngde og retning for kommunisering av Kristiansand som reisemål.

Det gir også retning for fremtidig produktutvikling, infrastruktur og investeringer. Det er heller ingen ulempe at Cultiva har valgt en strategi som også retter seg mot barn.

Vi mener også at posisjonen «barnas by» har potensial i seg til å utnyttes i et bredere perspektiv enn «bare» reiselivsbransjen. Næringslivet og kommunene har en felles utfordring i å synliggjøre regionen som et attraktivt bo- og arbeidsområde.

Vi tror posisjonen «barnas by» byr på muligheter for regionen til å tiltrekke seg arbeidskraft og nye tilflyttere i konkurranse med andre regioner. Vi vet at attraktive jobber og lønnsvilkår kun er en del av vurderingsbildet når valg om ny jobb og flytting til nytt sted avgjøres. Hvordan familiesituasjonen blir på nytt sted veier ofte tungt i situasjoner hvor andre kriterier er like.

Hvilket utslag vil en posisjon som «barnas by» kunne gi? Vil det være en fordel for dem som jobber med rekruttering i regionen å kunne bruke Kristiansands posisjon som «barnas by»? Vi tror det. Og vi håper at øvrig næringsliv i regionen ser potensialet og mulighetsbildet en sterk positiv posisjon som «barnas by» representerer – også ut over reiselivet.

Heidi Sørvig

Daglig leder i Visit Sørlandet

 

Trip Advisor på Sørlandet 9.april

Trip Advisor på Sørlandet 9.april

9.april starter konferansen «Sjømat på Sørlandet» på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Vi er kjempefornøyde med å ha sikret oss Trip Advisor på konferansens åpningsdag!

Konferansen har fokus på sjømat og sjøen som arena for gode opplevelser hele året, og her møtes bransjefolk fra hele Sørlandet for å lære og bli inspirert gjennom 3 dager. God mat og drikke er en viktig del av ferieopplevelse, og derfor er første dag av konferansen viet konsept og «storytelling». Blant annet kommer Mikael Ahlerup, CEO for Astrid Lindgrens Verden, for å fortelle oss om hvordan de har lykkes i å revolusjonere parken gjennom blant annet bevisst satsning på mat og matopplevelsene.

Trip Advisor – verdens største sosiale reisenettsted

Men vi er ikke bare opptatt av konsept og inspirasjon, vi er også opptatt av hva gjestene forteller om oss.

Og hva er mer sentralt enn Trip Advisor i dag når det gjelder deling av gjesteopplevelser?

Verdens største sosiale reisenettsted har imponerende 60 millioner unike måndelige brukere, og applikasjonen deres er den nest meste brukte applikasjon på Facebook. Trip Advisors DMO Sales Manager kommer til konferansen for å fortelle om hvilke muligheter bedrifter har på synlighet og markedføring på nettstedet, hvordan man kan skape interaksjon og dialog med gjestene sine i forkant og i etterkant av besøket.

Her får vi også muligheten til å få informasjon og synspunkt fra den ledende aktøren i markedet på hva og hvordan man ser på seneste tids diskusjoner og avisoppslag knyttet til omfang av falske «reviews», trusler og påstått «fallende verdi» av gjestevurderinger.

I forlengelsen av konferansen vil det være en egen workshop på hvordan de forskjellige lokale reisemålene kan presenteres på Trip Advisor. Denne workshopen er forbeholdt personer som jobber i DMO eller tilsvarende med ansvar for digital synlighet.

Eventbrite - Workshop DMO Trip Advisor

Konferansen «Sjømat på Sørlandet» arrangeres i samarbeid med Arena Usus og Visit Sørlandet.

Utenlandsmarkedsføring Visit Sørlandet 2013

Utenlandsmarkedsføring Visit Sørlandet 2013
Kilden, Kristiansand. Foto Olav Breen

Visit Sørlandet arrangerte «Kick-off markedsaktiviteter 2013» i Kilden 8. november 2012

I anledning Visit Sørlandets «Kick-off markedsaktiviteter 2013» i Kilden 8. november 2012 hadde jeg et innlegg om hvilke planer Visit Sørlandet har for videre arbeid mot de prioriterte markedene våre i utlandet. Jeg vil i dette blogginnlegget presentere hovedpunktene fra dette innlegget.

(Understreker at dette blogginnlegget i hovedsak er å anse som et referat av min presentasjon, og at den må ses i sammenheng med øvrig strategi. Overgangen fra «kjøpt og betalt» markedsføring til «ærlig og fortjent» markedsføring gjennomsyrer alt markedsarbeid i organisasjonen vår, og vi har som mål å flytte fokus gradvis fra hovedvekt på analoge tiltak til digitale tiltak. Se forøvrig Heidi Sørvigs blogginnlegg for mer utdypende informasjon. )

Hovedmarkeder:

Visit Sørlandet jobber primært mot de tre største markedene basert på antall gjestedøgn; Tyskland, Danmark og Nederland. I tillegg er vi aktivt med i Innovasjon Norges temakampanjer på vandring og fiske, og gjennom disse profileres Sørlandet også i Sverige, Storbritannia, Frankrike og Russland.

Statistikk:

Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) hadde i 2011 i overkant av 326.000 utenlandske gjestedøgn. Dette er forholdsvis beskjedne tall sammenliknet med de norske besøkstallene til landsdelen og med andre regioner i Norge, men utgjør likevel en betydelig og viktig gjestestrøm for bedriftene i landsdelen. De utenlandske gjestene er særlig viktig for utvidelse av sesongen, da de gjerne ferierer utenom den norske fellesferien.

(NB: Dette er de offisielle tallene fra SSB. Det er mange av landsdelens gjester som bor hos private utleiere, hos slekt og venner og hos små aktører som ikke plikter å rapporter inn tall til SSB. TØI anslo i 2005 at dette kunne utgjøre så mye som 60 % av landsdelens totale trafikk.)

I perioden januar – august 2012 hadde landsdelen en gledelig økning i utenlandske gjestedøgn på 9,2 % målt i forhold til samme periode ifjor, primært innen overnattingsformen camping og hyttegrender. Store deler av landet hadde nedgang i samme periode, spesielt de regionene som har hatt betydelig trafikk fra sør-europeiske land som har vært hardt rammet av finanskrisen det siste året. Sørlandet hadde vekst fra alle de tre hovedsatsingsmarkedene, og vi ser det derfor som en fordel å satse på nærmarkedene også i fremtiden. I dårlige tider vil naturlig nok turistene velge kortere og mindre kostnadskrevende ferier, og reiser med egen bil og rimelig transportkostnader vil være dominerende. Sørlandet har i forhold til dette store fordeler med tanke på vår beliggenhet i relativ nærhet til markedene.

Markedsundersøkelser

Tall fra Innovasjon Norge (Synovate, 2009) viser at hovedmotivet for å reise på ferie til Norge er «å oppleve norsk natur og slappe av». Hovedmotivene for tyske, nederlandske og danske turister er å oppleve midnattsol, kyst/kystkultur, fjell, villmark og fjorder.

Vandring i Setesdalsheiene. Foto Anders Martinsen

Utenlandske turister reiser til Norge for å oppleve norsk natur og slappe av. Foto: Anders Martinsen

Forventninger til Norgesferien

En undersøkelse gjort av IPSOS for Innovasjon Norge i 2011 tar for seg hvilke forventninger turistene har til en ferie. De vil oppleve nye ting, gjerne lære noe nytt, komme bort fra hverdagen og være sammen med familie og venner. Likevel er det få som har vært i Norge, og blant de som kommer er gjenkjøpsraten lav, sammenliknet med våre naboland. Det er mange som har Norge høyt på listen over ønskede reisemål, men få som har en tydelig formening om hva Norge som ferieland kan tilby. Dette underbygger viktigheten av samarbeid og profilerende markedsføring i fellesskap med Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere som markedsfører Norge i utlandet.

Gjesteundersøkelse Arena USUS 2011

Tall fra fjorårets gjesteundersøkelse (sommer) som ble gjennomført hos de 15 første Usus-bedriftene gir også noen interessante opplysninger om våre utenlandske gjester. Av det totale antall respondenter var 32 % fra utlandet, primært tyskere og dansker. Undersøkelsen viste blant annet:

 • Blant danskene reiste nesten 50 % sammen med bare voksne, mens 82% av tyskerne gjorde det samme
 • Flere tyskere enn dansker kommer til Sørlandet for å dra på hytta (som regel leid hytte eller feriehus)
 • 42 % av tyskerne som besøker Sørlandet er på gjennomreise
 • De som kommer sjeldent bor på campingplass, i telt eller i campingvogn
 • De som kommer svært ofte (7 ganger eller fler) bor gjerne i egen hytte, leid hytte/feriehus eller hos slekt og venner
 • Blant de som kommer fra utlandet oppholder 90% seg i landsdelen 1 uke eller mer
 • Utlendinger bruker helst digitale medier som bedrifters hjemmesider og TripAdvisor for å skaffe seg info om Sørlandet som reisemål.
 • Utlendinger, spesielt tyskere, bruker Trip Advisor i større grad enn nordmenn
 • Anbefalinger fra andre og bruk av hjemmesider er viktigere for de som aldri har vært på Sørlandet før – eller har vært her 1-3 ganger.
 • De som har vært på Sørlandet tidligere ser ut til å lene seg mer på egne erfaringer enn andre infokanaler når de planlegger ferie

(NB: I artikkelen i Fædrelandsvennen 9. november 2012 gikk det ikke klart nok fram at disse tallene var hentet fra en begrenset undersøkelse.)

Gjesteundersøkelsen ble også gjennomført sommeren 2012. Disse tallene forventes å være klare i slutten av november.

Hovedfokus for markedsføring av Sørlandet i utlandet

Visit Sørlandet jobber etter 4 nærmere definerte strategier; posisjon, reisemål med attraksjonskraft, på rett sted til rett tid og gjenkjøp.

Posisjon

En stor andel av de som kommer til Norge er på rundreise. Derfor er det viktig å fremheve Kristiansand som innfallsport til Norge og landsdelen og som naturlig utgangspunkt for rundreiser i Sør-Norge for reisende som kommer med egen bil (eller bobil/campingvogn). Naturlige reiseruter i landsdelen som RV 9 gjennom Setesdal, Nordsjøvegen, Brokke-Suleskarvegen og Telemarksvegen har blitt fremhevet i denne sammenheng.

Fiskebrygga, Kristiansand. Foto Terje Rakke, Nordic Life, Innovasjon Norge

Vi fokuserer på Kristiansand som viktigste innfallsport til Norge for reisende med egen bil. Foto: Terje Rakke, Nordic Life, Innovasjon Norge

Konkrete tiltak innen denne strategien er deltakelse i de store rundreisekampanjene i Nederland og Tyskland og deltakelse i Norgeskatalogene til Innovasjon Norge i våre tre hovedmarkeder, samt Storbritannia med fokus på landsdelens nærhet til Europa og somen naturlig innfallsport og utgangspunkt for rundreiser. Enkelte av tiltakene gjøres i samarbeid med Telemarkreiser.

Vi reviderer også rundreisekartet som har blitt distribuert bredt i de tre markedene gjennom turoperatører og transportører, på messer og via visitnorway.com. I tillegg distribueres kartet også bredt i landsdelen og i Telemark. Kartet gis ut på 4 språk (engelsk, dansk, tysk og nederlandsk) og skal like mye være et planleggings- og inspirasjonsverktøy for gjesten i forkant av reisen som et oppslagskart underveis.

Reisemål med attraksjonskraft

Vi mener det er viktig å fremheve de destinasjonene, opplevelsene og aktivitetene som har en attraksjonskraft i seg selv, slik Dyreparken i Kristiansand er for norske barnefamiler. I en årrekke har innlandsbeltet og fjellområdene blitt kommunisert sterkt i Sørlandets utenlandsmarkedsføring, med etablerte merkenavn som Setesdal og Sirdal i spissen, men også med fokus på spydspisser langs kysten i landsdelen som for eksempel Lindesnes Fyr og Lyngør.

Lindesnes Fyr. Foto: H. Sørvig

Utvalgte spydspisser i landsdelen blir fremhevet i markedsføringen

Vi deltar i temakampanjene til Innovasjon Norge på vandring og fiske, samt med oppføring i Norgeskatalogene i våre hovedmarkeder.

På rett sted til rett tid

Vi må treffe gjesten der gjesten befinner seg gjennom hele kundereisen; fra inspirasjon og informasjonsinnhenting, til planlegging og bestilling, underveis på reisen og i bearbeidelsen av reisen i etterkant. Store deler av målgruppen befinner seg på nett; og da må vi sørge for at de finner den informasjonen de trenger, når de trenger den i de kanalene de måtte bruke.

Vi ønsker å bruke ekstra ressurser i 2013 på et dedikert prosjekt som omhandler innholdsproduksjon på web, spesielt i forhold til egne nettsider (www.visitsouthernnorway.com), opprettelsen av en engelsk blogg med reiseopplevelser fra landsdelen, kartlegging av hvilke kanaler våre utenlandske gjester bruker for deretter å sørge for at vi har relevant innhold tilstede i disse kanalene og ikke minst søkemotoroptimalisering og Google Adwords kampanjer for å sikre at innholdet blir fanget opp av søkemotorene.

Prosjektet vil også omhandle den siste strategien som er

Gjenkjøp

Visit Sørlandets visjon er at landsdelen skal bli best på gjenkjøp og at 9 av 10 gjester skal komme igjen innenfor en tidshorisont på tre år. Strategien tar også utgangspunkt i at våre eksisterende gjester er våre beste markedsførere, og gjennom det planlagte prosjektet skal vi se på hvordan vi best kan ta ut gjenkjøpspotensialet også hos våre utenlandske gjester.

En viktig del av denne strategien er også gjennomføringen av et kurs i internasjonal markedsføring som tilbys alle partnere i utelandskampanjen. Målet med kurset er å heve kompetansen i reiselivsnæringen på Sørlandet om våre viktigste markeder, samt gi bedriftene som deltar et godt utgangspunkt for å utvikle videre strategier. Kurset vil også ha fokus på hvordan man gjennom CRM-systemer kan bearbeide eksisterende gjester til gjenkjøp og få dem til å fortelle andre om sine opplevelser.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for utenlandsmarkedsføring i Visit Sørlandet – Hildegunn Skage Teinum på mail – hildegunn@visitsorlandet.com eller telefon – 41 90 88 86

Her kan du laste ned en mer utfyllende oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for utenlandsmarkedsføring i 2013.

Ønsker du å delta i markedspakker sammen med Visit Sørlandet, kan du laste ned påmeldingsskjema her.

«Fra kjøpt og betalt» til «ærlig og fortjent»

Når bestilte du sist en «sydenkatalog»?

Spørsmålet er absolutt ikke en spøk, ettersom det i disse dager pågår en omfattende evaluering av årets sommersesong (som på langt nær er avsluttet bare så det er sagt!) over det ganske land.

En evaluering som skal munne ut i anbefalinger og forslag til hvilke kjøpte og betalte aktiviteter de respektive reiselivsorganisasjonene skal tilby reiselivsnæringen å delta på i 2013 slik at de får enda flere gjester enn i år.

Litt forenklet kanskje? Men likevel ikke så veldig langt fra den virkeligheten som råder i de fleste destinasjons- og landsdelsselskap. Den nye reiselivsstrategien til Nærings- og Handelsdepartementet sier mye om struktur og organisering, men (forståelig nok) mindre om hvordan og hva vi skal jobbe med.

På Sørlandet har vi tenkt  mye på dette. Vi er på ingen måter i «mål» eller har noe fasitsvar, men det vi er helt sikre på er at de aktivitetene vi jobber med i Visit Sørlandet AS må være behovsorienterte. Det vil si at de må ta utgangspunkt i aktiviteter og tiltak som næringen finner nyttige. Videre er vi overbeviste om at det ikke lenger er veien å gå å måle organisasjonens aktiviteter gjennom volum på «kjøpt og betalt» reklame.

Fra «kjøpt og betalt» til «ærlig og fortjent»  

De aller fleste  som jobber i reiselivsbransjen har fått med seg «The Social Media Revolution». Det er lenge siden sosiale medier var forbeholdt ”geeks” og tenåringer. Nå snakker 70-åringer like naturlig om Facebook som de prater om sykdom, pensjon og prostata.

Vi som studerte markedsføring før internett og Google var oppfunnet (vel, i det minste lansert:)), fikk samtidig med Kotler og Maslow inn at ”Word of mouth” (WOM) er den beste og mest effektfulle markedsføringen en bedrift eller et reisemål kan ha. Allerede den gang (javisst!) «trumfet» dette «kjøpt og betalt» markedsføring. Mange før meg har snakket om hvordan sosiale medier har gitt «WOM» helt nye proporsjoner, og at dette representerer uante muligheter og utfordringer for de tradisjonelle reiselivsorganisasjonene er vel hevet over enhver tvil (sjekk gjerne ut Katrine Mosfjelds blogg «Mosfjeldske Tankereiser«, en blogg jeg gjerne skulle sett at ble blåst liv i igjen). 

Mulighetene ligger i å blant annet kommunisere og ha en dialog med gjestene gjennom de ulike forskjellige digitale kanalene til en lav kostpris. Resultat- og effektmåling av tiltak har fått en helt ny mening gjennom bruk av for eksempel ”Insight” på Facebook, Google Alert, søkfunksjon i Twitter, måleverktøy som kvasir sosial m.m. Sosial tilstedeværelse og sosial ”snakkis” kan enkelt overvåkes og følges opp. Gjestene deler opplevelsene sin før, under og etter reisen gjennom bruk av tjenester som TripAdvisor, Pinterest, Twitter, Facebook, Foursquare, Instagram m.m.

Gjesten går for «ærlig og fortjent» – ikke «kjøpt og betalt»

Brukerundersøkelser viser et tydelig skifte fra ”kjøpt og betalt” til ”ærlig og fortjent” når gjesten velger hvor de skal reise, bo og spise m.m. På Sørlandet har vi tatt denne utfordringen på alvor, og jobber dedikert med å ha fokus på eksisterende gjestestrømmer gjennom klyngenettverket  Arena Usus. Bedriftene i landsdelen jobber målrettet i egen virksomhet for å bli best på gjenkjøp gjennom å fokusere på de gjestene de har, fremfor de gjestene de ikke har. En viktig prioritet i sommer har vært å få opp sosial «snakkis» hos gjestene, blant annet gjennom aktiv oppfordring til gjestene om å fortelle hva de synes på reisenettsteder som Trip Advisor o.l. Enkelte bedrifter har gått fra 0 til over 50 reviews siden oppstarten av prosjektet. Dette er bare et av flere tiltak som inngår i den digitale verktøykassen som Visit Sørlandet gjennom Arena Usus leverer til bedriftene for å sette fart på det vi kaller «Word of Mouth Social» for bedriften, reisemålet og landsdelen (sjekk gjerne ut Neil Schaffers bloggpost «6 Tips to Accelarte Word of MouthMarketing Trough Social Media»).

Nye tider krever nye metoder

Stadig flere har fått opp øynene for verdien av å bruke ressurser på markedsføring gjennom sosiale kanaler i reiselivet. En av flere utfordringer er at næringen er vant til betale for synlighet i tradisjonelle markedsaktiviteter. Den utviklingen vi har nå medfører at tradisjonelle destinasjons- og landsdelsselskap må endre sin arbeidsmetodikk og ikke minst forretningsmodell. Langt på vei er de fleste forretningsmodeller for tradisjonelle reiselivsorganisasjoner tuftet på forskjellige varianter av ”medlemskap”. Vanligvis gir dette seg utslag i form av at bedrifter betaler en årlig medlemsavgift for å være synlige i markedsarbeidet og vertskapsaktiviteter som utføres i et nærmere geografisk definert område.

For å lykkes i det nye landskapet er det vår oppfatning at destinasjons- og landsdelsselskapene må fremstå som kunnskaps- og kompetanseorganisasjoner som jobber mer med «ærlig og fortjent» enn «kjøpt og betalt». Tradisjonelle markedsføringsaktiviteter må nedtones, og aktiviteter som fokuserer på å ta ut markedspotensialet i gjenkjøp må prioriteres opp.

Så gjenstår det å finne ut hvordan dette skal tas ut i praksis. VI krysser fingrene for at Giske og Co. har noen tanker rundt dette med seg på blokka når arbeidet med realiseringen av regjeringens reiselivsstrategi starter opp i høst.

Nytt om navn i Visit Sørlandet

En hektisk sommersesong begynner å gå mot innspurten. Visit Sørlandet går høstsesongen i møte med to nye medarbeidere pluss en stipendiat på laget:

Eirik Leirgulen (35) ble like før sommeren ansatt som nytt «digitalt mediahue» i Visit Sørlandet. Han har mange års erfaring fra it- og teknologibransjen, og vil ha hovedansvar for oppfølging og utvikling av Visit Sørlandets digitale strategi. I tillegg vil han ha ansvar for den «digitale verktøykassen» i arenaprosjektet Arena Usus. Eirik begynte så vidt i jobben før sommeren, og vil være 100 % på plass fra 6.august.

Janne Kløvning Kvivik (24) er tilsatt i et års vikariat som markedskoordinator med ansvar for salg- og booking i det norske markedet. Hun er vikar for Elisabeth Høibo som har barselpermisjon. Janne er utdannet markedsøkonom fra BI og Norges Kreative Fagskole. Janne har hovedansvar kundekontakt og oppfølging mellom reiselivsaktørene og Visit Sørlandet Booking. Janne er allerede i gang i stillingen, og har i løpet av sommeren hatt fokus på å sette seg inn i bookingsystemet, tilrettlegging og salg av online aktiviteter m.m.

Inger Hutchinson (29) starter 1.september som stipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet. Stipendiatstillingen er en del av et nytt samarbeid mellom Vest Agder Fylkeskommune og Universitetet i Agder. Inger har en bachelor i reiseliv og opplevelse fra UiA, og vil ha en 12 måneders stipendiatstilling knyttet til bedriftene i Arena Usus. Hun skal hospitere ved Kino Sør (fokus på CRM system), Vest-Agder Museet (fokus på digital synlighet) og Clarion Hotel Ernst (fokus på samfunnsansvar).