Ny strategi for å møte morgendagens muligheter

usus vs bilde.001

Derfor er Visit Sørlandet og Usus blitt USUS AS. Og slik er planene for fremtiden…

Visit Sørlandet AS ble etablert i 2010. Samme år ble også næringsklyngen Usus tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Visit Sørlandet ble offisiell kontraktspartner for Arena Usus.

Fra 2010 til 2015 har vi hatt en spennende reise og utvikling på Sørlandet. Med næringsklyngen Usus i spissen har vi høstet nasjonal status og anerkjennelse som en fremadstormende og annerledestenkende næringsklynge og landsdel.

Visit Sørlandet har posisjonert seg som en organisasjon som ligger langt fremme i forhold til digital satsning og «nye» tilnærminger i markedsarbeidet.

Vi er blitt over 100 medlemmer i Usus, og vi har utviklet oss på bred front. Vi har blitt fremhevet som «best case» i nasjonale og internasjonale sammenhenger, og vi opplever at vi sammen har utviklet en dynamisk og endringsorientert plattform hvor reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen samarbeider og samhandler bredt.

Fra Visit Sørlandet og prosjekt Arena USUS til virksomheten USUS AS

Etter fem år er denne landsdelen moden for nye steg. Nå skal vi videre! Fra januar 2016 gikk vi derfor fra å være Visit Sørlandet og Arena Usus til å bli USUS AS. En fullblods virksomhet som er klar for videre satsing og utvikling.

Dette innebærer i praksis at vi formaliserer samhandlingen i næringsklyngen Arena Usus og aktivitetene i Visit Sørlandet AS organisert i USUS AS. Vi skal fortsatt ha stø kurs og fokus på å sammen utvikle landsdelen til en mønsterregion for god gjestehåndtering av nye og eksisterende gjester. Mantraet er fortsatt gjenkjøp. Og målet er selvsagt at gjestene reiser hjem litt fattigere på penger, men rike på inntrykk, og med en lengsel om å komme tilbake.

Men vi skal også videre. I den nye strategien blir det ytterligere økt fokus på kunnskap, kompetanse og innovasjon. Det skal blant annet jobbes strategisk med utforskning og utvikling av nye gjestestrømsdrivere, i både regional og nasjonal kontekst.

Ny strategi for å møte morgendagens muligheter 

Litt enkelt forklart bygger vår nye strategi på fundamentet som ligger i «Sørlandet skal bli best på gjenkjøp».  Eksisterende gjester og verdien av disse har ikke blitt mindre siden oppstarten i 2010. Snarere tvert imot. Vi ser at det arbeidet som vi startet med i 2010 med å ha fokus på eksisterende gjester, nå er på vei til å bli en del av flere organisasjoners og bedrifters grunnleggende markedstenking.

Det er vel derfor ingen overraskelse at «best på gjenkjøp» videreføres som strategisk fundament i USUS AS. I tillegg utpekes arbeid med å kartlegge og synliggjøre nye potensielle gjestestrømsdrivere som et satsingsområde.

Strategisk fundament i USUS AS:

 • Gjenkjøp – fordi eksisterende gjester er våre beste markedsførere, og fordi det er lønnsomt å utvikle eksisterende kunderelasjoner
 • Nye gjestestrømsdrivere – fordi næringen har ambisjoner om å ta større andel av den økende internasjonale gjestestrømmen
 • Kontinuerlig forbedring og fornyelse – fordi det er avgjørende for å være i posisjon for å utnytte morgendagens muligheter
modell Usus bilde .002

Hovedinnsatsområder i USUS AS

Her kan du laste ned strategien for USUS AS. 

Hvorfor valg av USUS AS som nytt selskapsnavn?

 • Usus har etablert seg som et begrep som gir positive assosiasjoner og eksempel på suksess i samarbeid i reiseliv, kultur og opplevelsesnæringen.
 • Usus har i dag i overkant av 100 bedrifter som har et eierskap og positive assosiasjoner til arbeidet som gjøres i næringsklyngen.
 • Usus er et navn som gjennom fem år er blitt etablert og kjent i fylkeskommunene og kommunene i landsdelen, og trekkes frem som en av suksessklyngene på Sørlandet.
 • Usus er et begrep som har nasjonal og internasjonal kjennskap, og brukes som skoleeksempel på hva som er rollen til fremtidens DMO.
 • Ny visjon og strategi bygger på arbeidsmetodikken som i dag danner kjernen i Usus.
 • Aktører som i dag ikke oppfatter det som naturlig å samhandle med Visit Sørlandet, vil kunne kjenne seg mer ”hjemme” i å være med i USUS AS (ref. ambisjoner om bredde og dybde).
 • Usus er et navn som gir andre assosiasjoner enn tradisjonelle ”visit-navn”, og dermed i større grad åpner opp for nytenking og tilnærminger til hvordan og hva samhandling i bransjen er og kan være.
 • Navnebytte illustrerer skifte mellom gammel og ny tid.

USUS AS er navn på selskapet, og må ikke forveksles med merkenavn for å markedsføre Sørlandet mot forbrukermarkedet.

Vi vil naturligvis fortsette å bruke ”Visit Sørlandet” og andre naturlige steds- og markedsnavn i markedsføringen av Sørlandet som reisemål.

Markedsarbeidet i «gamle» Visit Sørlandet vil bli videreført i hovedsatsingsområdet «synlighet» i USUS AS. Det betyr at forbrukermarkedsføring av Sørlandet fortsatt vil brandes under ”Visit Sørlandet” i ulike markedskanaler (eksempelvis visitsorlandet.com, ulike sosiale/digitale kanaler, forbrukerrettet markedsmateriell mv.).

USUS AS er selskapsnavnet som formelt står bak oppdrag og prosjekt som selskapet har ansvar for.

Bakgrunn for ny strategi

Etter fem år med Visit Sørlandet og Arena Usus var det naturlig og tidsmessig riktig å se på hvilke erfaringer som er gjort, og hvilke grep som man mener må til for å møte fremtidens utfordringer og muligheter best mulig.

Visit Sørlandet AS ble etablert i 2010 med formål å blant annet samle reiselivsbransjen i landsdelen for å få en bedre og mer effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Visit Sørlandet AS har vært offisiell kontraktspartner for næringsklyngen Arena Usus siden oppstart. Visit Sørlandet og Arena Usus har hele veien hatt felles visjon og målsetting, og jobbet tett sammen, spesielt innenfor satsing på digital kunnskap og kompetanse.

I januar 2015 ble NHO Agder engasjert av styret i Visit Sørlandet for å lede et prosjekt for å se på hva og hvordan fremtidens landsdelsstruktur bør være. Prosjektet ble finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet som en del av det nasjonale strukturprosjektet.

Det ble nedsatt en styringsgruppe for prosjektet bestående av representanter fra næringen. Trond Madsen i NHO Agder var prosjektleder med ansvar for å fasilitere prosjektet.

NHO Agder inviterte til en bred prosess hvor næringen, reisemålsselskaper og andre interessenter fikk mulighet til å gi sine innspill. Med bakgrunn i prosessen ble det utarbeidet en rapport fra styringsgruppen for prosjektet med anbefalinger til videre arbeidet. Rapporten ble bifalt av en referansegruppe med en bred sammensetning fra reiselivsnæringen og det offentlige.

I rapporten understrekes det at:

«gjennom høringene og dialogen som er gjennomført med næringen siden august 2014, er det blitt godt dokumentert at samhandlingen, kompetanseutviklingen og bedriftsoppfølgingen som skjer gjennom Arena Usus, fungerer veldig godt».

Klyngen fremholdes som et forbilde for andre regioner, og som prosjekt har Arena Usus vist betydelig evne til nyskaping og utvikling. Derfor er også en av rapportens anbefalinger å undersøke hvorvidt det lar seg gjøre å legge arbeidsformatet og metodikken til Arena Usus inn i en ny landsdelsstruktur.

Styret i Visit Sørlandet AS besluttet å følge hovedtrekkene i NHO-rapportens anbefalinger, og har sammen med styringsgruppen for Arena Usus i løpet av høsten 2015 jobbet med utforming av en ny strategi og samhandlingsplattform for selskapet.

Anbefalingene fra styringsgruppen for prosjektet i Agder har vært et viktig grunnlag i strategiarbeidet. I tillegg har man gjennomført kartleggingssamtaler med de over 100 medlemsbedriftene i Usus-klyngen for å få innspill på hvilke forventninger og behov næringen har til en fremtidig felles samhandlingsplattform.

Basert på disse prosessene er det vedtatt en ny felles strategi for Visit Sørlandet AS og næringsklyngen Usus.

Den nye strategien skal levere på de behov og utfordringer som næringen uttrykker at de har ønske om hjelp til og felles samhandling om.

På ekstraordinær generalforsamling i Visit Sørlandet AS 20.januar 2016 ble navnebytte fra Visit Sørlandet AS til USUS AS vedtatt, og generalforsamlingen sluttet seg til ny strategi.

Strategisk dokument og forretningsplan for USUS AS 

Rapporten «Forslag til fremtidig organisering av reiselivet i Agder» kan du lese her 

Dersom du ønsker mer informasjon om den nye strategien og arbeidet i USUS AS, ta gjerne kontakt med leder Heidi Sørvig, tlf. 480 37152.

 

Slik jobber Visit Sørlandet i sosiale medier

I det digitale landskapet skjer det endringer hele tiden. Nye tjenester popper opp i stor hastighet. Brukerne finner stadig nye «hjertebarn» for å møte venner og dele interesser.

Visit Sørlandets digitale strategi er enkel:

 • Våre gjester er våre beste markedsførere
 • Go where the fish are» – vi skal møte gjesten der gjesten er

Vi prioriterer å jobbe med å skape oppmerksomhet rundt Sørlandet i sosiale kanaler hvor vi vet at folk lar seg inspirere. På samme måte som våre gjester forteller gode historier om Sørlandet i sosiale medier, sprer vi fristende bilder, video og artikler fra Sørlandet på et bredt spekter av flater. Hver dag, gjennom hele året.

Vi evaluerer fortløpende hvilke kanaler vi skal prioritere å jobbe med, hvordan vi skal jobbe i kanalen og hvilke mål vi skal ha. Dette justeres og endres såpass fort at vi som regel først rekker å oppdatere måldokumentet når målene allerede er nådd :).

Her følger en liten oversikt over noen av kanalene vi jobber med p.t. Vi er også opptatt av å samarbeide og lære av andre når det gjelder hvordan jobbe og måle i sosiale medier. Blant annet har vi et godt samarbeid med Visit Oslo på måling av digitalt fotavtrykk, og vi jobber også sammen med firma som Destination Think! og Think Digital Travel.

Facebook – den store «fiskebollen» 

Facebook er ikke død som kanal. Javel, så digger de yngre å være på Snap. Men Facebook er fremdeles verdens største nettsamfunn. Og om du ikke er en av dem som aktivt selv deler, så er du nok jevnlig innom for å ta en titt på hva andre holder på med. Godt nok for oss! Spesielt siden vi vet at det folk deler mest av på FB er bilder av ferieturer de er på, eller ferieturer de planlegger å reise på. Og ikke minst så sjekker folk inn når de er på spennende plasser som de ønsker at vennene deres på FB skal se at de besøker. FB er med andre ord helt innafor strategien vår: her er det flust av folk som ser innhold som postes av våre gjester når de er på Sørlandet eller planlegger å reise hit. Og det er flust av folk som er potensielle til å engasjere seg i innhold som skapes av Visit Sørlandet. Vi har en rekke kanaler på FB som vi daglig skaper masse bra innhold og engasjement på. Vi er mer opptatt av engasjement og aktualitet enn antall «likes» – og målet vårt er å ha i snitt 10 % engasjement på sidene våre.

Hvor flinke er vi? Vel, vi ser at vi oftere kan klappe oss sjøl på skuldra og ha en liten fest på kontoret for feire at vi har 10 % engasjement enn mange andre vi sammenligner oss med.

Her kan du lese mer om Visit Sørlandet på FB.

Instagram – inspirasjon og ambassadører 

Mantraet «våre gjester er våre beste markedsføre» har vært en del av oss siden oppstarten av Visit Sørlandet i 2010.  Lenge var Instagram et «stebarn» i Visit Sørlandets sosiale verden. Men så bestemte vi oss for å ta grep. Instagram er tross alt tidenes kuleste inspirasjonskanal: hvor ellers sitter du bare å scroller gjennom bilder postet av en masse kjente og ukjente mennesker – basert på de interessene du har? Vi fant ut at vi måtte gjøre noe, og at det neppe var noe vi kunne suge helt fra eget bryst om det skulle bli suksess. Dermed rullet vi i gang et lokalt ambassadør prosjekt. På @Visitsorlandet har i nå hver uke en ny ambassadør som styrer vår Sørlandskonto. Dette er folk som bor rundt omkring på Sørlandet og som helt klart har en forkjærlighet for landsdelen og ikke minst det området de selv bor i. Gjennom å engasjere «folka der ute» får vi vist frem Sørlandet på en måte vi aldri ellers ville klart å gjøre. I tillegg har ambassadørene våre en troverdighet som gjør at innholdet blir ekte og inspirerer på en annen måte enn «offisielle reklamebilder». Du kan lese mer om vår Instagram-takeover her.

Visit Sørlandet på Instagram

Visit Southern Norway på Instagram 

Pinterest – «Pinners are doers» 

Pinterest er nok en kanal/plattform hvor folk deler bilder. En bildedelingstjeneste som til nå ikke har vært spesielt utbredt blant folk flest her hjemme på bjerget, men som har vært «the big thing» i USA i flere år. Hvis du lurer på hva det er så, er det litt (veldig) enkelt fortalt en slags online «scrap-book» hvor du kan samle egne bilder i forskjellige album du oppretter, og du kan også samle andres bilder. «Pin it» ikonet har du kanskje sett på enkelte blogger? Vel, da inviteres du ganske enkelt til å spare bildet på Pinterest´n din. Brukerne kan da lage sine pins og samle bilder de liker. Pinterest er rett og slett din oppslagstavle hvor du kan lagre flotte bilder du ser på internett. Hvorfor bruker Visit Sørlandet tid på Pinterest? Selv om brukermassen ikke matcher FB og Instagram, så vet vi at  «Pinners are doers». Det betyr at de som bruker Pinterest i tillegg til å la seg inspirere av mat, reise, trening, interiør, bryllup (!!), foto og andre lidenskapelige interesser, også er i kjøpsmodus. Konventering fra «kikking til salg» er høy i denne kanalen.

Southern Norway Pinterest

Flickr – bildemekka 

Visit Sørlandet har vært på Flickr i mange år. Dette er også en bildetjeneste med mange brukere. Vi har det meste av bilder som vi knipser rundt om i landsdelen lastet opp på Flickr.com. Gjør du søk i Google rundt reise og steder på Sørlandet, kommer våre bilder høyt opp i søk. Og vi får sammen med våre gjester som også har lastet opp bilder (!)  vist Sørlandet fra sin beste side.

Google – ingen over, ingen ved siden 

Vår venn Google! Nevnte vi at vi skal møte gjesten der gjesten er? Gjesten er kanskje først og fremst i søkefeltet på Google. Ferieturen starter i søkefeltet. Da er det viktig å sikre at godt og relevant innhold kommer opp i toppsøket. Vi jobber jevnt og trutt for å sørge for innhold visitsorlandet.com og alle de andre turistsidene på Sørlandet som vi har ansvaret for. slik at dette blir «servert» til gjestene i Google når de starter planleggingen og bestillingen av ferieturen. Vi har valgt å inngå et strategisk samarbeid med Visit Norway for å sørge for at a) innholdet vårt blir synlig og tilpasset alle duppedingser som gjestene måtte befinne seg på. og  b) innholdet vårt blir godt nok. At det i tillegg er 22 millioner årlige besøkende på visitnorway.com er ingen ulempe for sørlandske reiselivsbedrifter som ønsker å være synlige i markedet :).

Google+ – søk, søk, søk 

Ok. Google+ tok kanskje ikke helt av slik Google skulle ønske. Men enn så lenge ligger tjenesten der, og vi vet at artikler og innhold som postes her og får en «+» får litt ekstra hjelp til å klatre seg opp i organiske søk på Google. Ikke noe vi bruker mye tid på, men har et øye med for å følge hva som skjer.

Visit Sørlandet Google+

Visit Southern Norway Google+

Visit Kristiansand Google+ 

Blogg – levert av oss som elsker Sørlandet 

Visit Sørlandet har hatt sin egen reiseblogg i mange år. Bloggen bruker vi til å fortelle de gode historiene fra Sørlandet. Litt sånn her og nå ferskvare til inspirasjon og nytte for folk som har lyst til å oppleve Sørlandet. Det er våre opplevelser av Sørlandet, og minst ei gang i uka postes det nye innlegg på bloggen. Bloggen fungerer utmerket på å fortelle om de litt ukjente opplevelsene og «krydderet» som setter spissen på sørlandsopplevelsen. I tillegg er bloggen god venn med vår felles venn Google, noe som gjør at innholdet ofte rangerer topp i organiske søk. Mange av leserne av bloggen får vi også gjennom posting på våre øvrige sosiale kanaler. Les bloggen her.

YouTube – we gotta move it, move it

Film er tingen som gjelder nå. Sjefen i Visit Sørlandet har gitt teamet i Visit Sørlandet følgende utfordring: «Vi trenger film. Dere har ingen penger i budsjettet deres. Hva får dere til?».  Så for minst mulig penger skal vi få til mest mulig. Slikt blir man kreative av, og det kommer opp nye spennende prosjekt i samarbeid med andre miljø og ressurser. Allerede nå i desember skal vi ha en aldri så liten «filmpremiere» hvor resultatet av et filmprosjekt for å vise frem Kristiansand Barnas By skal vise frem. Løpende blir prosjektene lastet opp på  Visit Sørlandet på Youtube samtidig som de spres utover kanalene våre.

Nyhetsbrev – hjem i postkassa 

E-post markedsføring er fortsatt effektiv. Det har jo ikke noe med sosiale medier å gjøre, men vi tar det med her likevel ettersom det å bearbeide egne kundedato ofte blir glemt i iveren over å ha flere tusen følgere på FB. Vi sender jevnelig ut nyhetbrev til rundt 5000 «venner» av Sørlandet. Her forteller vi om hva som er nytt, hva skjer og sender ut gode tilbud. Vi har stålkontroll på hvor mange som åpner og leser nyhetsbrevene, og en mail inn i boksen krever også en handling av mottaker. En handling som for vår del er målsatt til at flest mulig skal åpne nyhetsbrevet fremfor å sende det rett i søpla. Det er mye læring i å sende ut nyhetsbrev, og for hver utsendelse er det evaluering på hva som virket og hva som ikke virket.

Twitter – hei på deg!

På Twitter deler vi bilder og artikler som vi tror har interesse for våre følgere. Men det viktigste av alt, vi kommenterer på gjester som besøker Sørlandet. Vi twitrer både på Visit Sørlandet, Visit Kristiansand og Visit Southern Norway.

Visit Sørlandet på Twitter

Visit Southern Norway på Twitter

Visit Kristiansand på Twitter 

Snapchat – kidsa og sånn som skjer 

Vi innrømmer det. Snap er et lite stebarn i Visit Sørlandet familien. Dog er vi «på» når det skjer noe og vi snapper fra forskjellige arrangementer. Dersom det er andre destinasjoner, reisemål eller byer som har gode erfaringer og resultat som de vil dele på bruk av Snap for å inspirere og skape reiselyst, så tar vi gjerne i mot tips.

 

Pilot: danske barnefamilier til Sørlandet

Danske barnefamilier ønskes til Hakkebakkeskogen i 2016

Danske barnefamilier ønskes til Hakkebakkeskogen i 2016

I juni i 2015 åpnet Hakkebakkeskogen i Kristiansand Dyrepark. Konseptet med levende skuespillere og tog gjennom Hakkebakkeskogen har vært en formidabel suksess, og mer enn 240 000 gjester har sett forestillingene siden åpningen.

Torbjørn Egners univers er kjent også i Danmark. Kardemomme by med røvere, snakkende kameler, strenge tante Sofie og snille politimester Bastian er noe som danske barn kjenner. Det at man nå også har fått Hakkebakkeskogen som del av Egner opplevelsen, aktualiserer Kristiansand Dyrepark som potensielt reisemål for danske barnefamilier på en ny måte. Resultater fra et besøk av danske journalister og bloggere i år, viser at danske barnefamilier også lar seg begeistre over det de får oppleve i parken.

Har du lyst til å være med på felles prosjekt på Danmark med Dyreparken og Visit Sørlandet?

Vi kommer til å kjøre et testutvalg av aktiviteter i 2016 i samarbeid med Innovasjon Norge. Det vil bli målrettet jobbet med journalistbesøk og bloggere. I tillegg vil vi kjøre miks med onlineannonsering i utvalgte kanaler som treffer målgruppen. I slutten av februar deltar vi på reiselivsmessen «Ferie for Alle» i Herning. Dette er Danmarks største publikumsmesse med rundt 45 000 besøkende over 3 dager. Dyreparken kommer til å ha eget show på messen med skuespillere, film, lys og lyd.

Hvem passer dette for?

Overnattingsbedrifter, opplevelses- og attraksjonsbedrifter som har lyst og interesse om å være med å bygge opp ny trafikk fra det danske markedet – nærmere bestemt danske barnefamilier.

Dersom du har lyst til å være med på et felles pilotprosjekt med Dyreparken for å få flere danske barnefamilier til Sørlandet, så kan du ta kontakt med oss så fort som mulig og senest innen 1.desember.

Erik Engenes er kontaktperson for prosjektet. Han treffer du på erik(@)visitsorlandet.com.

Pen vekst i antall gjestedøgn i september

septemberNylig lanserte SSB overnattingstallene for september måned. For Sørlandet var det hyggelig lesning å se at det ble registrert 18 236 flere gjestedøgn i september i år enn i fjor. Det gav en vekst på 17,2 %.

Det var vekst i både norske og utenlandske gjestedøgn. Norske gjestdøgn økte med 17.8 % mens utenlandske gjestedøgn økte med 14,4 %. Totalt ble det registrert 124 286 gjestedøgn i september i landsdelen.

God september for hytte og camping

Hytte og camping rapporterer om 18 323 flere gjestedøgn i september i år enn i fjor. Totalt sett ble det registrert 61 305 gjestedøgn innen denne kategorien i september. Utenlandske gjester sto for nesten 10 000 gjestedøgn, og tyskerne er største nasjonalitet.

Ferie- og fritid kompenserer for nedgang i forretningstrafikk

Nedgangstider i oljesektoren slår inn på yrkesrealtert trafikk på hotellene. Derfor er det gledelig å se at en økning i ferie- og fritidstrafikken i september har kompensert for nedgang i forretingsrelatert trafikk. Det ble registrert 62 981 hotellgjestedøgn i september, noe som gjorde at man havnet mer eller mindre ut likt som fjoråret (ned beskjedne 0,1%). Ferie- og fritdistrafikken økte med 29,1 %. Dog er det en utfordring at hotellene rapporterer om lavere losji inntekt pr. solgte rom.

Interessert i regionale tall?

Dersom du er interesserte i å se hvordan trafikken i september fordeler seg pr. fylke eller region finner du det på www.statistikknet.no/sor. Dette er en felles tjeneste for bearbeiding av statistikk fra SSB på regionalt/landsdelsnivå finansiert av Vest Agder og Aust Agder fylkeskommuner.

Hotellene i Kristiansand tjente mer pr. solgte rom i august

August

Etter en knallbra juli måned med rekorder på både snittpris, RevPar og belegg, har hotellene Kristiansand fått tid til å trekke pusten i august.

Gjennomsnittsbelegget i august havnet på rett over 68 % – noe som er likt med fjoråret. Vi skulle gjerne sett en vekst, men den utfordrende situasjonen i oljebransjen gir seg også utslag for hotellene i Kristiansand. Endelig fordeling mellom ferie/fritid, yrkes- og kurs/konferansetrafikk har vi først når SSB offentliggjør sine tall for august. Det skjer først i oktober.

Det som er gledelig er at man har tjent mer på solgte rom i august i år sammenlignet med august i fjor. Hotellene snittpris i august økte med 4 % og gav en gjennomsnittlig rompris på kroner 861,-. RevPar økte med 3 % og endte på 588,36. Så selv om man ikke klarte å øke gjennomsnittsbelegget i august, så tjente hotellene mer pr. solgte rom enn i fjor.

Forklaringer

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room – Losjiinntekt per tilgjengelige rom) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget. Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning* / solgte rom (*) Mva og frokost er altså ikke med

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7). Vær obs på at belegget svinger innenfor en by. Sentral beliggenhet betyr ofte høyere belegg.

Følgende hoteller rapporterer til Benchmarking Alliance:

Clarion Hotel Ernst, Comfort Hotel Kristiansand, First Hotel Kristiansand, Hotel Norge, Quality Hotel & Resort Kristiansand , Radisson Blu Caledonien Hotel, Rica Dyreparken Hotel, Scandic Bystranda, Thon Hotel Kristiansand, Thon Hotel Wergeland, Yess! Hotel

Veldig bra juli for overnattingsbransjen på Sørlandet

header2

Like før helgen kom SSB med de offisielle overnattingstallene for juli. Årets juli har vært en godt måned over hele Norge, og også på Sørlandet kan vi vise til gode resultat. Det viser blant annet besøktall på attraksjoner og opplevelser, og nå har vi også fått tallene på overnatting som viser samme gode utviklingen.

Samlet vekst i overnatting på 5,8 %

Samlet sett hadde Sørlandet en vekst på 5,8 %, noe som tilsvarer 31 076 flere gjestedøgn enn juli i 2014. Totalt sett ble det registrert 562 675 kommersielle gjestedøgn i juli i år.

Hotellvekst på 19,8 prosent sammenlignet med i fjor

I år er det spesielt hotellene som har gjort det bra i juli måned. Totalt sett ble det registrert 169 300 kommersielle hotellgjestedøgn i juli måned på Sørlandet. Det er 27 964 flere enn i 2014.

Dybdetall for Kristiansand viser også at hotellene har tjent mer penger pr. solgte rom i juli, og at man også oppnådde høyeste beleggsprosent og pris av de største byene.

Vekst på overnatting på hytte, telt/camping og bobil

Camping og hytteovernatting gikk opp med 0,8 %. Man holdt altså den gode trafikken fra i fjor, og økte med rett over 3000 flere gjestedøgn. Denne kategoren er en samlepost for hytte, telt/camping, sesongcamp og bobil. Når vi dykker litt inn i tallene så ser vi at det er har vært en fantastisk god vekst innen alle kategoriene, med unntak av for sesongcamping. Her er det registrert 27 000 færre gjestedøgn. Dette er et svært høyt tall, og trolig skyldes nedgangen at eierne av sesongcampplasser har brukt plassen sin mindre enn i fjor som følge av mer varierende vær.

Det er derfor gledelig å se at det har vært stor økning i de andre kategoriene:

 • Hytte: vekst på 1,7 %, noe som tilsvarer 2279 flere gjestedøgn enn i fjor.
 • Telt/camping: vekst på hele 26,3 %, noe som gir 16 331 flere gjestedøgn enn i fjor.
 • Bobil: vekst på 29,,2%. 11 440 flere gjestedøgn enn i fjor.

Stor andel overnatting «utenfor» statistikken

Som alltid når vi får tall for overnatting på Sørlandet er det viktig å huske at landsdelen har en svært høy andel overnatting som foregår «utenfor» statitikken. Dette er overnatting på såkalte ikke-kommersiellle overnattingssteder, nemlig hos venner og familie, privat utleie og andre overnattingsenheter som ikke plikter å rapportere inn tall. Videre sier tallene ikke noe om overnatting i gjestehavnene.

Vil du gå mer i dybden på tallene for juli?

I statistikken fra SSB er det mulig å gå inn på hver enkelt region for å se hvordan trafikken har vært i juli måned. Dette finner du på Statistikknett Sør. Ta også gjerne kontakt med daglig leder Heidi Sørvig i Visit Sørlandet As på tlf. 480 37 152 dersom du har spørsmål til overnattingstrafikken for juli måned eller ønsker utdypende kommentarer.

Rekord bra juli for hotellene i Kristiansand

14250423697_352793d0f9_oHotellene i Kristiansand oppnådde rekordhøye 93,2 % i gjennomsnittlig belegg i juli måned. Det er opp 11 % sammenlignet med juli i fjor.

Ikke bare ble belegget bra, men RevPar (det vil si losjiinntekt per tilgjengelige rom) gikk opp med hele 25 % sett i forhold til juli i 2014. Det gav en RevPar på 1143,69 kroner mot 917,36 i fjor.

Snittprisen gikk opp fra 1089 kroner til 1226,43, en økning tilsvarende 13 %.

Mye tyder også på at camping- og hytteutleie også har hatt en meget bra juli måned, også fordi vi vet at etterspørselen fra familiemarkedet er stor etter tilbud innen selvhusholdningsovernatting. Camping og hytte utgjør også største del av overnattingstrafikken i juli måned. Endelige tall kommer i september når SSB publiserer de offisielle overnattingstallene for juli.

God sommersesong for flere 

Så selv om badetemperaturen ikke har vært den aller beste, så ser det ut som man går mot en rekordbra sommersesong i Kristiansand. Åpningen av Hakkebakkeskogen i Dyreparken, Sabeltann forestilling for fulle hus, utsolgt Palmesus og meldinger om rekordbesøk i badelandet Aquarama, konserter og aktivitetstilbud gjør at mye tyder på at mange er fornøyde med sommersesongen i Sørlandets hovedstad.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Heidi Sørvig, daglig leder i Visit Sørlandet AS, på telefon 480 37152 dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Forklaringer

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room – Losjiinntekt per tilgjengelige rom) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget. Eksempel: Et belegg på 60 % og pris på NOK 1.000 gir en RevPAR på NOK 600 (0,6 * 1.000)

Snittpris = losjiomsetning* / solgte rom (*) Mva og frokost er altså ikke med

Belegg = belagte rom / tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7). Vær obs på at belegget svinger innenfor en by. Sentral beliggenhet betyr ofte høyere belegg.

Følgende hoteller rapporterer til Benchmarking Alliance:

Clarion Hotel Ernst, Comfort Hotel Kristiansand, First Hotel Kristiansand, Hotel Norge, Quality Hotel & Resort Kristiansand , Radisson Blu Caledonien Hotel, Rica Dyreparken Hotel, Scandic Bystranda, Thon Hotel Kristiansand, Thon Hotel Wergeland, Yess! Hotel

Nye tider krever nye tilnærminger – reiseliv i endring

keynes2Det jobbes hardt i kulissene i norsk reiseliv om dagen. Ihvertfall om vi skal tro Dagens Næringsliv.

Innovasjon Norges nye administrerende direktør har lansert nye tider, og utfordrer opptatte og vedtatte sannheter i bransjen. Dette har fått mange med blå blazer og gullknapper til å møtes. Gjerne i hemmelighet. Og via omveier sendes det brev og mail for å mønstre til opprør og motstand.

Jeg har ikke tenkt å delta i denne motstanden.

Ikke har jeg blitt kontaktet av særlig mange heller. Det er kanskje fordi de vet det er lite støtte å hente til motstand mot endring her hos meg. Jeg heier på Anita Krohn Traaseth og alle de andre dyktige medarbeiderne i Innovasjon Norge som nå tør å si at gårsdagens organisering og strukturer nødvendigvis ikke er beste løsning for å møte morgendagens utfordringer. Ikke noe er så enkelt som å snu bunken fra i fjor. Det som krever mot og kompetanse er å tenke nytt. Og å utfordre opptatte og vedtatte sannheter.

All honnør til Innovasjon Norge som nå tør å ta et oppgjør med opptatte og vedtatte sannheter.

Det er ikke enkelt, og spesielt ikke når vi snakker reiselivsbransjen.

Jeg har jobbet i reiselivsbransjen i hele mitt yrkesaktive liv. Jeg har likevel vanskelig for å forstå hvor mye følelser det er som settes i sving når det blir snakk om endring av etablerte strukturer. Her snakker vi engasjement som går langt utover hva man normalt skulle kunne forvente. Til tider har jeg opplevd drama som enhver organisasjonspsykolog hadde gnidd seg i hendene over å få lov til å observere «live». Det å bli skjelt ut av voksne menn i dobbeltspent blå blazer er ikke noe som sjokkerer meg lengre. Ei heller om pressen ringer for å konfrontere meg med 10-15 punkts liste med «anklager» innsendt av noen som ikke er helt enige med de beslutninger som er tatt.

Klart vi skal ha lov til å mene noe. Klart vi skal få lov til å engasjere og involvere oss. Men det er også lov å bestemme seg for hvilket fortegn man vil ha. Det er stor forskjell på å engasjere seg positivt og konstruktivt i en prosess, kontra det å engasjere motstand.

De siste 4-5 årene har reiselivsmarkedet endret seg mer enn de 40 foregående. Det betyr at mye av det som var sannhet og beste løsninger når de fleste reiselivsorganisasjoner og reiselivsbedrifter i Norge ble etablert, ikke finnes lengre. Vi opererer likevel stort sett slik vi gjorde før. Selvsagt med noen hederlige unntak.

Det er vanskelig å tro at vi skal lykkes med å løse morgendagens utfordringer ved å benytte gårsdagens løsninger.

Jeg ser derfor frem til å være en positiv medfølger på de endringer og veivalg som Innovasjon Norge presenterer fremover. Ikke minst håper jeg å få nye perspektiver, bli faglig utfordret og få dra-hjelp til å utvikle oss i et landskap hvor endring er det konstante, ikke unntaket.

«Når du møter størst motstand, da vet du at du er på riktig vei» – Terje Formoe (også kjent som mannen bak suksessen Kaptein Sabeltann)

Reiselivsmessen – årets happening?

bilde

For noen er kanskje Reiselivsmessen i Oslo en viktig og riktig arena. For oss er den ikke det.

For noen dager siden ble jeg kontaktet av NRK Sørlandet med spørsmål om hvorfor Visit Sørlandet ikke deltar på den årlige reiselivsmessen i Oslo. Spørsmålet har kommet jevnt og trutt de siste årene, og svaret har egentlig vært det samme hver gang. Reiselivsmessen i Oslo er ikke stedet hvor vi best treffer vårt viktigste marked i Norge.

For vårt vedkommende er det et valg i forhold strategi, målgruppeprioritering og ressursbruk at vi ikke deltar på  reiselivsmessen.

Visjonen ”Sørlandet best på gjenkjøp” representerer en grunnleggende annerkjennelese om at våre eksisterende gjester er våre beste markedsførere. Fornøyde gjester gir gjenkjøp og anbefalinger. Andres anbefalinger og erfaringer er noe av det som er viktigst for oss når vi skal velge feriemål, overnatting og opplevelser.

Sørlandet har norske barnefamilier som sin viktigste målgruppe. Sørlandets viktigste «reason to go» for det norske feriemarkedet er Kristiansand Dyrepark, Sabeltann, sol, sommer og skjærgård. De to førstnevnte er blant Norges mest kjente merkevarer, og har i mange år vist at de lykkes i å kommunisere under «reklameradaren» gjennom å være en del av folks hverdagsliv.

På reiselivsmessen er hovedvekten av publikum voksne over 45 år uten hjemmeboende barn.

For oss blir det da riktig å stille spørsmål til om deltakelse på reiselivmessen er riktig ressursbruk?

Reiselivsmessen har 40 000 besøkende over tre dager. Skal man ha utbytte av deltakelse som en region/landsdel bør man investere noe utover minste stand. I et tenkt eksempel vil en stand koste fra kr 40 000 – 50 000 og oppover. Så kommer reise og opphold for personell. Samt lønnsutgifter. Vi snakker fort om at det hele koster kr. 100 000,- eller mer (for en moderat deltakelse). La oss anta at av de 40 000 som besøker messa, så er det 20 % av disse som har en interesse for Norge som reisemål. Det gir 8000 potensielle kunder som Sørlandet sammen med øvrige norske destinasjoner skal ”kjempe om”. Ikke veldig mange, er det vel? Kontaktprisen pr. potensiell gjest blir fort ganske høy.

Det er lenge siden internett kom for å bli. Alle analyser, undersøkelser og tall av ulike slag i inn- og utland, viser at det er på internett ”slaget står” i reiselivet. Det er her kundene våre lar seg inspirere, utveksler erfaringer, spør om råd, planlegger og bestiller. Da er og blir dette reiselivsnæringens viktigste arena. Når det er sagt: jeg tviler ikke på at mange av deltakerne på reiselivsmessen i Oslo også har sitt på stell når det gjelder tilstedeværelse, synlighet og aktualitet på nett.

Men jeg vet at det for vårt vedkommende er bedre ressursbruk å sørge for å bruke 30 minutter på lørdagskvelden på å sende ut en post på Facebook om at sommeren er like om hjørnet på Sørlandet.

Gjør vi jobben vår bra får vi mellom 400 og 600 likes og en reach på 20 000 uten å bruke en krone. Putter vi på et par hundre kroner i annonsering snakker vi rett hjem i stua til målgruppa vår; småbarnsfamilier i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Både kontaktpris og målretting er spot on. Reiselivsmessen som tiltak kommer dårlig ut i en slik sammenligning.

Jeg har forståelse for at ikke alle regioner gjør samme vurdering som oss.

Reiselivsmessen er for mange blitt en årlig «happening» og viktig møtearena. Flere har bransjetreff i løpet av messen, og bruker arenaen for å knytte kontakter og bygge nettverk. Alt dette er viktig. Og nødvendig. Men jeg stiller spørsmål til om markedsmessige resultat står i forhold til innsatsen som legges ned i tiltaket.

Og kanskje er det på tide å si at det er andre arenaer som kan og bør ta over rollen som møte- og nettverksarena i bransjen?

Lykke til med årets reiselivsmesse.

Beste hilsen

Heidi Sørvig – daglig leder i Visit Sørlandet

(med mange år på baken som messedeltaker 🙂 )

10 grunner til hvorfor jeg gleder meg til Norwegian Digital Travel Conference

Tirsdag neste uke inviterer Visit Sørlandet og næringsklyngen Arena Usus Norwegian Digital Travel Conference. Med oss på laget har vi Visit Norway og NHO Reiseliv.

Jeg gleder meg som en unge på julekvelden!

2 dager med skreddersydde foredrag og workshop for reiselivsbransjen på digital utvikling og trender – kan det bli bedre?

Her er mine 10 grunner for hvorfor jeg gleder meg spesielt mye i år til Norwegian Digital Travel Conference:

1. TripAdvisor

Ingen over – ingen ved siden! Det er ingen hemmelighet at jeg er stor fan av brukerstyrte nettsteder, og TripAdvisor er og blir kongen. Jeg møtte senest Chad fra TripAdvisor i Finland i våres. I tillegg til at vi begge gikk langt utover komfortsonen vår ved å isbade (!) i elv et sted langt ute i det finske lapplandet, vi hadde også gode diskusjoner og refleksjoner rundt hvordan bedrifter og destinasjoner kan aktivt bruke TripAdvisor i sin markedsføring. Gleder meg rett og slett til å følge opp dette både på keynote tirdagen og i workshop for bedrifter dag 2 (hvor jeg har gleden av å være moderator).

2. #diggerOslo

Ja, jeg digger Oslo. Måten Visit Oslo gjengen har jobbet med å utforme ny strategi og merkevare for Oslo gjennom å engasjere de som digger Oslo i arbeidet, er jeg kjempeinspirert og imponert over. Her tror jeg vi andre har mye å lære rett og slett.

3. Google+ – what to do?

«Alle» vet at Google+ er viktig. Men helt hvorfor og hvordan er mer ullent for de fleste. Reiselivsbransjen trenger mer kunnskap og ikke minst relevante eksempler på «hvem, hva og hvordan» og kanskje «hvorfor» lykkes med Google+. Martin Stoll fra Sparkloft Media kommer hele veien fra «Junaiten» for å hjelpe oss med det. Jeg kommer til å stille skjerpa!

4. Digital Native og mobile Experience Walkshops

Rett og slett «ut å gjøre det»! Tre inn i rollen til gjesten, og forsøk å opplev destinasjonen din fra et digitalt gjesteståsted. Kommer garantert til å bli både flaut, avslørende og krevende. Men først og fremst LÆRERIKT! Hvordan kan vi klare å forbedre oss, om vi ikke vet hvor skoen trykker?

5. Ask the experts

Både underveis og i løpet av lunsjen blir det utstrakt mulighet til å spørre ekspertene. Fantastisk mulighet! Vi i Visit Sørlandet har opplevd at dette har stor verdi. Det er enklere å ta kontakt med Facebook i Dublin eller TripAdvisor i London når du har et ansikt bak navnet. Isbading i Finland med TripAdvisor? Funker som gull det når Visit Sørlandet denne høsten jobber med sponsorship og ownership på TripAdvisor :).

6. Tina Thygesen fra Everplaces

Nesten grunn nok til å ta turen ene og alene for å oppleve fyrverkeriet Tina fra Everplaces på scenen. Hun var en av keynote speakers også på fjorårets konferanse, og fikk strålende tilbakemelding. Tina snakker om mobil, og som vi alle vet så skjer det sinnsykt mye innen dette feltet. Så fjoråets news er yesterdays news og vel så det. Du som følger litt med vil nok også ha registrert at Tina var på programmet på Oslo Travel Tech Day denne uken. Du kan med fordel delta også på foredraget hun skal ha på Norwegian Digital Travel Conference, ettersom det ikke er «copy-paste» som gjelder hos denne damen 🙂

7. Workshop med Facebook

Dette sto på programmet også i fjor. Men for de av oss som jobber aktivt med Facebook (er det noen som ikke gjør det?) så ser vi at i løpet av et år så skjer det mye også i den leiren. Vi hadde så gode erfaringer med fjorårets praktiske workshop at vi derfor tok det med i programmet på workshop også i år. Dette er primært for bedrifter, og blir på norsk. Utstrakt mulighet til å stille spørsmål, få hjelp og rett og slett komme et steg videre enn konkurrentene. Faktisk blir jeg skuffet om ikke bedriftene har med seg minst ei lita liste hver på ting de lurer på! Jeg kommer ihvertfall til å stille med liste 🙂

8. Dyreparken

Norges største opplevelsespark har over 170 000 følgere på Facebook. Utrolig mange har en mening om parken. Og det prates om Dyreparken i all verdens med mammaforum, foreldrenettverk, mor og barn sider og you name it av sosiale medier. Når vi først er i Kristiansand, så synes vi det er utrolig moro at Dyreparken har sagt ja til å dele noen av sine erfaringer og tanker rundt hvordan de jobber i sosiale medier. Parkens dyktige markedssjef Anikken og Nick Hall kommer til å snakke rundt hvordan Dyreparken jobber og ikke minst håndterer situasjoner som oppstår som følge av at vi lever i et transparent samfunn hvor gjestenes stemmer høres og ikke minst teller.

9. Disruptive Pitch

Tirsdag har vi et opplegg med 3 «distruptive pitch». Disse gleder jeg meg til, kanskje først og fremst fordi jeg ikke helt hva jeg kan forvente meg. Lære noe nytt, se ting med andre øyne, bli inspirert. Ja takk 🙂

10. GetTogether i Dyreparken

Jeg er en «sucker» for sjørøvere! Så da er det klart at jeg har kveldsarrangementet i Dyreparken som min nr. 10 på lista 🙂

 

Leser du dette og tenker at du gjerne skulle vært med? Vel, du har muligheten i ca. 1 dag til for å melde deg på konferansen. Påmeldingen stenger i morgen fredag, så her har du mulighet til å hive deg rundt.

Rydd kalenderen. Ta deg 2 dager i Kristiansand. Lær noe nytt. Gjør en bedre jobb.

Det går både tog, buss, fly og ikke minst ferge til Kristiansand 🙂

MELD DEG PÅ KONFERANSE HER