Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

Høsten 2012 sto Visit Sørlandet overfor et veivalg når det gjaldt videre teknologisk utvikling, synlighet og trafikk på nettstedet visitsorlandet.com.

Allerede i 2006 etablerte Visit Sørlandet en felles nettplattform for alle reisemål på Sørlandet. Gode intensjoner om bygging av et sterkt felles nettsted for landsdelen og tilhørende sterke nettsted for lokale reisemål lå til grunn for etableringen. Vi ønsket å ha en felles teknologisk utvikling og felles kompetanseheving fremfor at hver enkelt skulle måtte slite med å være «webeksperter på egen tue». Fokus flyttet fra «web utvikling» til innholdsproduksjon var viktige grunntanker i samarbeidet. Så langt alt vel – og ikke ulikt modeller som både Fjord Norge og Visit Oslo har lansert i etterkant.

Etter en tid så vi likevel at vi som et mellomstort (i norsk sammenheng) landsdelsselskap har vanskelig for å henge med i den rivende teknologiske utviklingen i markedet. Dette på tross av at vi anser oss selv som en rimelig fremoverlent organisasjon når det gjelder prioritering og fokus på digital markedsføring og synlighet.  Nettsiden som for få år siden var helt i front, var plutselig «yesterday news». Mens gjestene våre var på full vei over på mobil og duppeditter av ulike slag, slet vi med å få på plass ønsket posisjon hos Google på ordinære søk. Selv om trafikken til nettsidene stadig økte, var det langt fra tall som vi skulle ønske oss.

Go where the fish are

Det var med andre ord behov for å gjøre noen grep. Sørlandet har en sterk posisjon i det norske feriemarkedet. Vi har flere sterke merkenavn og trafikkdrivere i landsdelen. Vår utfordring var (og er) at visitsorlandet.com og tilhørende offisielle reisenettsteder i landsdelen i liten grad var (og er) en del av den søketrafikken som pågår rundt Sørlandet som feriemål.

For oss var det viktig å gjøre valg som sikret følgende:

 • Visitsorlandet.com skal være en attraktiv markedsplass for reiselivsnæringen på Sørlandet. Dette krever at vi er topp synlige i relevante søk og leverer godt innhold som oppfattes som interessant for brukeren (feriegjesten i dette tilfellet). Innholdet må vi selv stå for. Men teknologien må levere slik at vi sikrer at vårt gode innhold blir synlig. Det ene kan ikke eksistere uten det andre med andre ord.
 • Nettsidene skal være tilpasset mobil og ulike leseflater (eks. nettbrett).
 • Det skal være lett for gjesten å finne relevant informasjon gjennom gode søkefunksjoner – gjestens behov skal være førende.
 • Visit Sørlandet skal levere topp på innhold og digital spredning – vi skal ikke levere på programmering.

Vi var tidlig i kontakt med Visit Norway for å se på et mulig samarbeide. Visitnorway.com hadde flere av funksjonalitetene som vi etterspurte i vår eksisterende løsning. Vi så det videre som en fordel å ha kunne jobbe sømløst med innholdsproduksjon innenfor visitnorway.com plattformen fremfor å måtte oppdatere to forskjellige nettsider i to forskjellige CMS løsninger. Videre har visitnorway.com de senere år vunnet flere priser og annerkjennelser internasjonalt, og som følge av å være den offsielle  reiselivsportalen for Norge har man også en kontinuerlig og fremtidsrettet utvikling av nettstedet. I tillegg har visitnorway.com en trafikk som vi absolutt synes det er interessant å kunne ta en mer aktiv del av: i 2013 logget  visitnorway.com  22 millioner besøkende. Dette er en markedsarena vi gjerne tilbyr til sørlandske reiselivsbedrifter!

Søk – søk – søk

Synlighet i søk er avgjørene i dagens «Google world». Samarbeidet med Visit Norway har resultert i topp rangering i blant annet Google på søkeord som er viktige for Sørlandet. Et tungt nettsted bygger sterk posisjon i søk. Som en konsekvens av dette sparer vi i 2014 penger på typiske generiske Google Adwords kampanjer. Vi kan kjøre mer spissede og tidsavgrensede kampanjer, samtidig som vi flytter annonsekroner til Facebook og andre flater.

Egen merkevare forsvinner? 

Det har den siste tiden vært en debatt blant reiselivsfolk i sosiale medier knyttet til synspunkt og meninger rundt frykten om at egen merkevare og eget domene vil forringes eller opphøre å eksistere dersom man går inn i en felles sterk nettportal med Visit Norway. I Visit Sørlandet har vi ikke vært så opptatt av dette. For oss er det viktig at kundene finner relevant informasjon (gjerne levert av oss!), og at reiselivsnæringen i landsdelen er synlige på plattformer som generer trafikk og dermed muligheter for økt salg.

Visit Sørlandet har som en av våre grunnlegende strategier at vi skal møte gjestene der gjestene er. Det betyr at vi jobber ut fra at det er mange veier til Sørlandet. Vårt nettsted er absolutt ikke det eneste saliggjørende – noe trafikktallene på nettsiden vår absolutt er et bevis på. Det er mange som forteller historien om Sørlandet: enten det er på Trip Advisor, Facebook, Twitter, Instagram, gjennom kundevurderinger på Booking.com, private «destinasjonsnettsider»og reiseblogger av ulike slag. Men vi har et ønske om å være en tydelig og profesjonell fortellerstemme for Sørlandet. Og gjennom samarbeidet med Visit Norway opplever vi at vi har gode forutsetninger for å lykkes i å være den stemmen.

Sørlandet har en sterk merkevareposisjon som feriemål blant nordmenn. Merkevaren Sørlandet er ikke lik en logo eller et profilprogram. Det er summen av sterke og gode ferieopplevelser, bygget sten på sten helt siden dikteren Vilhelm Krag lanserte begrepet «Sørlandet» 1902. Merkevaren fikk fornyet innhold og posisjon utover 1900-tallet når ferie ble «allemanns-eie». Vi gjorde et nytt byks på 80-tallet når apen Julius begynte å svinge seg i et tre. Kaptein Sabeltann og Dyreparken er i dag blant Norges mest kjente merkenavn, uavhengig av bransje. Bare for å nevne noe. 

Vi har forståelse for at Visit Oslo og andre destinasjoner som har særdeles gode trafikktall og tydelige posisjoner i søk gjør andre vurderinger enn oss. Men vår påstand er at langt på vei de fleste reisemål i Norge har samme utgangspunkt som oss: nettsider med lave trafikktall, rangering i Google som er under stadig press og blir utfordret fra ulike kommersielle aktører, tekniske løsninger som er «yesterday news» og nettsider som ikke er mobiltilpasset.

Vi tror ikke at merkevaren Sørlandet forsvinner gjennom samarbeidet med Visit Norway. Snarere tvert i mot. Nå har vi en mulighet til å fortelle gode historier om Sørlandet som feriemål på en markedsarena som folk finner – og bruker!

Logo, domene og url – for folk flest?

Spørsmålet er om folk flest bryr seg om logo og urlér sånn i det daglige? Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har peiling på hva logoen til New Zealand er. Ei heller hvilken url og hvilket domene turistmyndighetene der benytter. Men jeg vet «alt» om hva som er grunner for at New Zealand står høyt oppe på min «bucket list» over reisemål jeg skal besøke før jeg sjekker ut for godt. Fagfolk snur seg sikkert trill rundt når de leser dette, og jeg vet selvsagt at man ikke skal ta lett på verken logoer, domener og urlér. Men innimellom kan det lønne seg å stikke fingeren i jorda og stille seg spørsmål om hvor man står i dag, hvor man vil og hva som er beste måten å komme seg akkurat dit. For vårt vedkommende (og jeg er sikker på at det bør gjelde for mange andre i reiselivsnorge) så vurderer vi at samarbeidet med Visit Norway er beste måten å komme seg dit vi vil.

Fakta så langt?

 • Vi har gjennom samarbeidet med Visit Norway fått en nettside som rangerer topp i organiske søk i Google.
 • Vi har et topp moderne og oppdatert publiseringsverktøy som hele tiden tilføres nye funksjoner og teknologiske løsninger.
 • Vi er blitt del av et nasjonalt fag- og kompetansemiljø som utfordrer og lærer organisasjonen vår til å stadig bli bedre på å levere godt digitalt innhold.
 • Vi har nettsider som gir muligheter for samtlige språkversjoner som Visit Norway har tilgjengelig (tidligere har vi kun hatt innhold om Sørlandet på norsk, tysk og engelsk på egne sider).
 • Etter «overgangen» 1.mai 2013 hadde våre nettsider i perioden mai – august en trafikkvekst på 122,6 % sammenlignet med samme periode i 2012. Prosenttall som dette er alltid en fest isolert sett, men når utgangspunktet er besøkstall fra 60 607 besøkende til 134 945 besøkende sier det noe om potensialet. Det er alltid et risikospill i vår bransje å gå ut med tall, men vi velger å gjøre det nettopp fordi vi har store forventninger og tro på en betydelig trafikkvekst i 2014. Til informasjon har  trafikkveksten fortsatt utover høsten – en periode som normalt sett ikke er «høysesong» for søk rundt Sørlandet som reisemål. Vi gleder oss til å sammenligne 2014 med 2013!

Veien videre

Siste kapitel (eller blogg) i denne saken er neppe skrevet. Klart det er noen barnesykdommer underveis. Slik er det å være pilot. Vi har i perioder følt at vi har hatt både kusma, vannkopper og 5.barnesykdom i løpet av høsten :). Og vi regner med vi fortsatt kommer til å få feberanfall, sånn er livet i en digital hverdag som beveger seg raskere enn sin egen skygge. Men veien videre for Sørlandet går fremover  – ikke bakover. Det er viktigst for oss.

I løpet av kort tid vil destinasjonssider for Kristiansand bli lansert på Visit Norway plattformen. Andre mindre reisemål som Farsund og Kvinesdal kommer raskt etter, og vi regner med at store deler av Sørlandets lokale reisemål er i loop´n i løpet av våren.

Vi deler gjerne med våre erfaringer og betraktninger rundt dette temaet.

Det er bare å ta kontakt :).

22 kommentarer om “Visit Sørlandet + Visit Norway = sant

 1. Bra skrivet Heidi, jag tycker du summerade det bra. Jag antar att det innebär att under 2014 kommer ni att kunna ägna er mer åt att skapa fantastiskt innehåll och mindre åt att försöka hänga med i teknisk utveckling och projektleda teknisk utveckling? Det intressanta är ju också bi-effekter som delning av kunskap och erfarenheter, något som säkerligen är betydligt mycket viktigare än teknisk plattform, det var effekten jag väntade mig och jag är glad att det slagit igenom 🙂

  • Helt riktig, Petur 🙂
   Organisasjonen er nå rigget for innholdsproduksjon – og våre ambisjoner er at det skal «ta helt av» nå i løpet av våren :). En del arbeide med omleggingen er det jo selvsagt, og det krever litt tid å gjøre ting «riktig» fra starten av . Men vi opplever at dette nå begynner å komme i sync, så vi er optimistiske og godt fornøyde så langt.

 2. Hei Heidi.

  Interessant å lese hva som ligger til grunn for deres beslutning, selv om jeg som du vet ser ting litt annerledes.

  Også fint at du deler tallene -jeg elsker tall! 🙂 Og jeg blir nysgjerrig når det gjelder «før-tallene»: er dette bare tall for gamle «eget» domene, eller er det sum eget domene og Sørlandet på Visitnorway.com? Og er det brukere eller unike brukere?

  • Ja, man kan ikke være enige i alt :). Ulikt utgangspunkt gir ulike vurderinger.

   Jeg tror ikke våre tall er spesielt unike. Ser man bort fra dere i Oslo og Bergen samt vinterdestinasjoner som har veldig god trafikk som følge av «hyttefolk» og skientusiaster som bruker sidene som daglig oppdatering på vær- og førefohold, så er det få som har tall å briske seg med. Jeg kjenner ikke til hva slags besøkstall Fjord Norge og Nord Norge har, men forventer at det er ganske høyt som følge av den voldsomme markedsaktiviteten de har både selv og via Innovasjon Norge. Vi får håpe at vår deling gjør at andre også tør dele tall :).

   «Før-tallene» er bare tall fra vår «gamle» side, ikke beregnet med trafikk som Sørlandet hadde på Visitnorway.com i samme periode. Videre er tallene brukere, og ikke unike brukere. Egentlig er det vel så interessant å ta utgangspunkt i antall besøk (sidevisninger), ihvertfall om vi skal stole på denne karen her:

  • Vi kan ta en oppfølger på hvor stor andel besøk vi hadde på visitnorway.com for Sørlandet FØR skiftet – sånn at du ikke får inntrykk av at dette bare er to fine summer som er lagt sammen :). Sørlandet har generelt ikke hatt imponerende trafikk på visitnorway.com (uten at jeg husker tallene her i farten). Det har nok sammenheng med at Sørlandet hovedsakelig har norske gjester, mens visitnorway.com har 83 % utenlandske gjester.

   • Takk for rask respons. Grunnen til at jeg var interessert i hvordan du beregnet «før-tallene», var for å vite om du tok med begge kildene som ville utgjøre en presis sammenligning/ der reelle alternativet. Vi har en økning på i underkant av 50% unike brukere på Oslos ordinære partnerpresentasjon på Visitnorway.com – til tross for at vi fremdeles også har vår egen web med fine tall. Kan jo tenkes at Sørlandet ville opplevd en økning uansett, dere også?

    Både brukere og unike brukere er viktige tall – ville bare vite hvilke det var du brukte 🙂

   • Kurant og viktig avklaring. Men som sagt så har ikke Sørlandet helt den samme posisjonen som Oslo i denne sammenheng. Når vi flytter over Kristiansand i strukturen, vil dette være noe vi tar høyde for i beregningen – ettersom Kristiansand som bydestinasjon har relativt god trafikk på visitnorway.com. Mulig vi ville hatt en økning likevel – men det ville likevel ikke løst de veivalgene som vi sto overfor. Vi har vurdert flere alternative løsninger, og samarbeidet med Visit Norway var det som kom best ut i sum for vårt vedkommende.

 3. Når vi ser på tallene for den totale trafikken (visitnorway.com og visitsorlandet.com) har vi en økning på 69,5% fra 2012 til 2013. Vi har økning hele året, men lavest prosentvis vekst i de første fire månedene i 2013. Redirecting av visitsorlandet.com ble gjort i månedskiftet april/mai. Dersom vi tar med trafikk på «sørlandssider» på visitnorway.com i 2012 sammenlignet med tall på egne sider utgjør det tilsammen 85 043 besøkende (altså var det omtrentlig 25 000 besøk på «sørlandssider» på visitnorway.com i perioden mai – aug 2012).

  Tall for januar 2014 pr. 19.01 er 27 % høyere enn for hele januar i fjor. Gleder meg virkelig til å se utviklingen fremover.

  • Takk for presisering, Hildegunn.

   Er det lov å prøve seg på et spørsmål til? Selv om Oslo har høye (tror jeg) besøkstall på Oslostoff på viistnorway.com, så ser vi ikke den ønskede effekt på antall Oslosider hver unike bruker besøker. På http://www.visitoslo.com er det et mål å få opp sideantall per unike bruker, da vi anser det som mål på evne til å holde interessen og føre brukeren mot en beslutning. Her er det stor forskjell på Oslosidene på visitnorway.com, som leverer 1,83 sider per unike brukere, og visitoslo.com som leverer 5,49 sider per besøkende (og her trekker de mobile brukerne snittet ned, da vår mobiltilpassede web ikke kommer før i mars i år)

   Nå regner jeg med at dere har andre og bedre tall enn oss på dette på den nye visitnorway-webben deres – den er jo rigget litt annerledes og med mer innhold. Kan du dele deres gjennomsnittlig antall sider per unike bruker? Er jo veldig interessant å se på forskjellen i prestasjon mellom tradisjonell presentasjon på visitnorway og stor presentasjon/ hele nettstedet på visitnorway. Vi vurderer som du vet ikke å legge ned egen web – men vi vurderer å ha en stor presentasjon på visitnorway.com parallelt – dersom vi tror det er en god investering for næringen i Oslo sett opp mot andre reiselivswebber der ute. Og da må vi først vite litt mer 🙂

   • God morgen, Katrine!

    Grunnen til at dere får så lave tall på Oslo-sidene på visitnorway.com er at det ikke fins noen «vanntette skott» i forhold til annet innhold på sidene. Det er svært enkelt for kunden å gå videre til annet innhold på visitnorway.com, som i statistikken deres vil se ut som om de forlater sidene. Har dere mye referred traffic fra visitnorway.com?

    Beta-versjonene av «Ny struktur» ble lansert like før jul, og da fikk visitsorlandet.com en egen toppmeny, lokalt søk og endel andre funksjoner, som skal gjøre siden mer lik en stand-alone web. Da ble mulighetene for «flukt» fra siden begrenset og det venter vi skal gi utslag på antall sider besøkt pr. bruker. Vi venter også på lansering av et par funksjoner som skal forsterke «skottene» ytterligere. Velger å vente noen måneder med å dele tallene her, da det er et tynt sammenlikningsgrunnlag foreløpig.

   • Hei Hildegunn! Ja, jeg vet jo at de besøkende på våre sider «lekker ut» -antagelig til andre reisemål på visitnorway.com. Det jeg var interessert i var det du ikke vil gå ut med (hehe) – nemlig i hvilken grad løses dette «problemet» (bare problem for Oslo – ikke for Norge) ved de nye sidene som dere har? Jeg forstår at det ikke er løst enda, siden dere ikke vil ut med tallene, men vi gleder oss til å høre deres erfaringer med det over tid.

    Vi har ikke mye trafikk fra visitnorway.com – det handlet om i underkant av 36 000 ankomster 2013, som utgjør ca 1% av alle besøk på visitoslo.com.

   • ….Mycket bra att Oslo tydligen kanske tillåter öppna butiker i påsk. Det kan ju påverka turismen i positiv riktning. Vi hör ju böneutropen var 15:e minut på vägen ned från Briskeby. Jag antar att ni blir intelligenta om 150 år, det borde stämma ungefär där jag kommer ifrån, typ 200 år före…

 4. Bare synd det ikke er noen sammenheng mellom digital trafikk (på hjemmesidene) og analog trafikk (hos bedriftene). Konvergering av klikk til kjøp er jo det som er vanskelig. Dette er jo BookNorway det siste grelle eksempelet på. Men med landets svakeste trafikkutvikling (analog trafikk, hotellovernatting: Totalt -6%, norsk -3% og utenlandsk – 22%), for vi håpe at outsourcing av driften av hjemmeside kan skape rom for økt innsats mot de utenlandske markedene i stedet for bare å være opptatt av gjenkjøp fra en stadig minkende gjestestrøm til landsdelen

  • Hei Sven Arne. Vi har på ingen måter «outsourcet» hjemmesiden vår :).

   Norske gjester utgjør 80 % av trafikken til Sørlandet, og er derfor fortsatt vårt viktigste marked.

 5. Tilbaketråkk: Nå kan du registrere arrangementet ditt selv (Vest-Agder) | Visit Sørlandets Bransjeblogg

 6. Tilbaketråkk: Nye destinasjonssider på Visit Norway | Visit Sørlandets Bransjeblogg

 7. Tilbaketråkk: Sørlandet på web for internasjonale markeder | Visit Sørlandets Bransjeblogg

 8. Tilbaketråkk: Ny turistside for Risør laget på rekordtid | Visit Sørlandets Bransjeblogg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s