Utenlandsmarkedsføring Visit Sørlandet 2013

Utenlandsmarkedsføring Visit Sørlandet 2013
Kilden, Kristiansand. Foto Olav Breen

Visit Sørlandet arrangerte «Kick-off markedsaktiviteter 2013» i Kilden 8. november 2012

I anledning Visit Sørlandets «Kick-off markedsaktiviteter 2013» i Kilden 8. november 2012 hadde jeg et innlegg om hvilke planer Visit Sørlandet har for videre arbeid mot de prioriterte markedene våre i utlandet. Jeg vil i dette blogginnlegget presentere hovedpunktene fra dette innlegget.

(Understreker at dette blogginnlegget i hovedsak er å anse som et referat av min presentasjon, og at den må ses i sammenheng med øvrig strategi. Overgangen fra «kjøpt og betalt» markedsføring til «ærlig og fortjent» markedsføring gjennomsyrer alt markedsarbeid i organisasjonen vår, og vi har som mål å flytte fokus gradvis fra hovedvekt på analoge tiltak til digitale tiltak. Se forøvrig Heidi Sørvigs blogginnlegg for mer utdypende informasjon. )

Hovedmarkeder:

Visit Sørlandet jobber primært mot de tre største markedene basert på antall gjestedøgn; Tyskland, Danmark og Nederland. I tillegg er vi aktivt med i Innovasjon Norges temakampanjer på vandring og fiske, og gjennom disse profileres Sørlandet også i Sverige, Storbritannia, Frankrike og Russland.

Statistikk:

Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) hadde i 2011 i overkant av 326.000 utenlandske gjestedøgn. Dette er forholdsvis beskjedne tall sammenliknet med de norske besøkstallene til landsdelen og med andre regioner i Norge, men utgjør likevel en betydelig og viktig gjestestrøm for bedriftene i landsdelen. De utenlandske gjestene er særlig viktig for utvidelse av sesongen, da de gjerne ferierer utenom den norske fellesferien.

(NB: Dette er de offisielle tallene fra SSB. Det er mange av landsdelens gjester som bor hos private utleiere, hos slekt og venner og hos små aktører som ikke plikter å rapporter inn tall til SSB. TØI anslo i 2005 at dette kunne utgjøre så mye som 60 % av landsdelens totale trafikk.)

I perioden januar – august 2012 hadde landsdelen en gledelig økning i utenlandske gjestedøgn på 9,2 % målt i forhold til samme periode ifjor, primært innen overnattingsformen camping og hyttegrender. Store deler av landet hadde nedgang i samme periode, spesielt de regionene som har hatt betydelig trafikk fra sør-europeiske land som har vært hardt rammet av finanskrisen det siste året. Sørlandet hadde vekst fra alle de tre hovedsatsingsmarkedene, og vi ser det derfor som en fordel å satse på nærmarkedene også i fremtiden. I dårlige tider vil naturlig nok turistene velge kortere og mindre kostnadskrevende ferier, og reiser med egen bil og rimelig transportkostnader vil være dominerende. Sørlandet har i forhold til dette store fordeler med tanke på vår beliggenhet i relativ nærhet til markedene.

Markedsundersøkelser

Tall fra Innovasjon Norge (Synovate, 2009) viser at hovedmotivet for å reise på ferie til Norge er «å oppleve norsk natur og slappe av». Hovedmotivene for tyske, nederlandske og danske turister er å oppleve midnattsol, kyst/kystkultur, fjell, villmark og fjorder.

Vandring i Setesdalsheiene. Foto Anders Martinsen

Utenlandske turister reiser til Norge for å oppleve norsk natur og slappe av. Foto: Anders Martinsen

Forventninger til Norgesferien

En undersøkelse gjort av IPSOS for Innovasjon Norge i 2011 tar for seg hvilke forventninger turistene har til en ferie. De vil oppleve nye ting, gjerne lære noe nytt, komme bort fra hverdagen og være sammen med familie og venner. Likevel er det få som har vært i Norge, og blant de som kommer er gjenkjøpsraten lav, sammenliknet med våre naboland. Det er mange som har Norge høyt på listen over ønskede reisemål, men få som har en tydelig formening om hva Norge som ferieland kan tilby. Dette underbygger viktigheten av samarbeid og profilerende markedsføring i fellesskap med Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere som markedsfører Norge i utlandet.

Gjesteundersøkelse Arena USUS 2011

Tall fra fjorårets gjesteundersøkelse (sommer) som ble gjennomført hos de 15 første Usus-bedriftene gir også noen interessante opplysninger om våre utenlandske gjester. Av det totale antall respondenter var 32 % fra utlandet, primært tyskere og dansker. Undersøkelsen viste blant annet:

 • Blant danskene reiste nesten 50 % sammen med bare voksne, mens 82% av tyskerne gjorde det samme
 • Flere tyskere enn dansker kommer til Sørlandet for å dra på hytta (som regel leid hytte eller feriehus)
 • 42 % av tyskerne som besøker Sørlandet er på gjennomreise
 • De som kommer sjeldent bor på campingplass, i telt eller i campingvogn
 • De som kommer svært ofte (7 ganger eller fler) bor gjerne i egen hytte, leid hytte/feriehus eller hos slekt og venner
 • Blant de som kommer fra utlandet oppholder 90% seg i landsdelen 1 uke eller mer
 • Utlendinger bruker helst digitale medier som bedrifters hjemmesider og TripAdvisor for å skaffe seg info om Sørlandet som reisemål.
 • Utlendinger, spesielt tyskere, bruker Trip Advisor i større grad enn nordmenn
 • Anbefalinger fra andre og bruk av hjemmesider er viktigere for de som aldri har vært på Sørlandet før – eller har vært her 1-3 ganger.
 • De som har vært på Sørlandet tidligere ser ut til å lene seg mer på egne erfaringer enn andre infokanaler når de planlegger ferie

(NB: I artikkelen i Fædrelandsvennen 9. november 2012 gikk det ikke klart nok fram at disse tallene var hentet fra en begrenset undersøkelse.)

Gjesteundersøkelsen ble også gjennomført sommeren 2012. Disse tallene forventes å være klare i slutten av november.

Hovedfokus for markedsføring av Sørlandet i utlandet

Visit Sørlandet jobber etter 4 nærmere definerte strategier; posisjon, reisemål med attraksjonskraft, på rett sted til rett tid og gjenkjøp.

Posisjon

En stor andel av de som kommer til Norge er på rundreise. Derfor er det viktig å fremheve Kristiansand som innfallsport til Norge og landsdelen og som naturlig utgangspunkt for rundreiser i Sør-Norge for reisende som kommer med egen bil (eller bobil/campingvogn). Naturlige reiseruter i landsdelen som RV 9 gjennom Setesdal, Nordsjøvegen, Brokke-Suleskarvegen og Telemarksvegen har blitt fremhevet i denne sammenheng.

Fiskebrygga, Kristiansand. Foto Terje Rakke, Nordic Life, Innovasjon Norge

Vi fokuserer på Kristiansand som viktigste innfallsport til Norge for reisende med egen bil. Foto: Terje Rakke, Nordic Life, Innovasjon Norge

Konkrete tiltak innen denne strategien er deltakelse i de store rundreisekampanjene i Nederland og Tyskland og deltakelse i Norgeskatalogene til Innovasjon Norge i våre tre hovedmarkeder, samt Storbritannia med fokus på landsdelens nærhet til Europa og somen naturlig innfallsport og utgangspunkt for rundreiser. Enkelte av tiltakene gjøres i samarbeid med Telemarkreiser.

Vi reviderer også rundreisekartet som har blitt distribuert bredt i de tre markedene gjennom turoperatører og transportører, på messer og via visitnorway.com. I tillegg distribueres kartet også bredt i landsdelen og i Telemark. Kartet gis ut på 4 språk (engelsk, dansk, tysk og nederlandsk) og skal like mye være et planleggings- og inspirasjonsverktøy for gjesten i forkant av reisen som et oppslagskart underveis.

Reisemål med attraksjonskraft

Vi mener det er viktig å fremheve de destinasjonene, opplevelsene og aktivitetene som har en attraksjonskraft i seg selv, slik Dyreparken i Kristiansand er for norske barnefamiler. I en årrekke har innlandsbeltet og fjellområdene blitt kommunisert sterkt i Sørlandets utenlandsmarkedsføring, med etablerte merkenavn som Setesdal og Sirdal i spissen, men også med fokus på spydspisser langs kysten i landsdelen som for eksempel Lindesnes Fyr og Lyngør.

Lindesnes Fyr. Foto: H. Sørvig

Utvalgte spydspisser i landsdelen blir fremhevet i markedsføringen

Vi deltar i temakampanjene til Innovasjon Norge på vandring og fiske, samt med oppføring i Norgeskatalogene i våre hovedmarkeder.

På rett sted til rett tid

Vi må treffe gjesten der gjesten befinner seg gjennom hele kundereisen; fra inspirasjon og informasjonsinnhenting, til planlegging og bestilling, underveis på reisen og i bearbeidelsen av reisen i etterkant. Store deler av målgruppen befinner seg på nett; og da må vi sørge for at de finner den informasjonen de trenger, når de trenger den i de kanalene de måtte bruke.

Vi ønsker å bruke ekstra ressurser i 2013 på et dedikert prosjekt som omhandler innholdsproduksjon på web, spesielt i forhold til egne nettsider (www.visitsouthernnorway.com), opprettelsen av en engelsk blogg med reiseopplevelser fra landsdelen, kartlegging av hvilke kanaler våre utenlandske gjester bruker for deretter å sørge for at vi har relevant innhold tilstede i disse kanalene og ikke minst søkemotoroptimalisering og Google Adwords kampanjer for å sikre at innholdet blir fanget opp av søkemotorene.

Prosjektet vil også omhandle den siste strategien som er

Gjenkjøp

Visit Sørlandets visjon er at landsdelen skal bli best på gjenkjøp og at 9 av 10 gjester skal komme igjen innenfor en tidshorisont på tre år. Strategien tar også utgangspunkt i at våre eksisterende gjester er våre beste markedsførere, og gjennom det planlagte prosjektet skal vi se på hvordan vi best kan ta ut gjenkjøpspotensialet også hos våre utenlandske gjester.

En viktig del av denne strategien er også gjennomføringen av et kurs i internasjonal markedsføring som tilbys alle partnere i utelandskampanjen. Målet med kurset er å heve kompetansen i reiselivsnæringen på Sørlandet om våre viktigste markeder, samt gi bedriftene som deltar et godt utgangspunkt for å utvikle videre strategier. Kurset vil også ha fokus på hvordan man gjennom CRM-systemer kan bearbeide eksisterende gjester til gjenkjøp og få dem til å fortelle andre om sine opplevelser.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for utenlandsmarkedsføring i Visit Sørlandet – Hildegunn Skage Teinum på mail – hildegunn@visitsorlandet.com eller telefon – 41 90 88 86

Her kan du laste ned en mer utfyllende oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for utenlandsmarkedsføring i 2013.

Ønsker du å delta i markedspakker sammen med Visit Sørlandet, kan du laste ned påmeldingsskjema her.

En kommentar om “Utenlandsmarkedsføring Visit Sørlandet 2013

 1. Tilbaketråkk: “Kick off” 8.november | Visit Sørlandets Bransjeblogg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s