Status overnattingsstatistikk Sørlandet hittil i år

Mens vi venter på SSBs offisielle overnattingsstatistikk for august, har jeg laget en liten oversikt over ståa hittil i år for Sørlandet sin del. Tallene er hentet fra statistikknett.com, og jeg har også fokusert på de store regionale forskjellene i landsdelen. Tallene tar for seg perioden jan-juli 2011, i forhold til samme periode 2010.

Overnattinger samlet marked hele Sørlandet

Til nå i 2011 har Sørlandet hatt 1 260 532 overnattinger. Dette er en nedgang på 0,8 % i forhold til samme periode i fjor og utgjør i volum ca. 10 000 overnattinger.

Nordmenn utgjør majoriteten av gjestedøgnene. 1 043 506 overnattinger totalt, og det er også her vi finner årsaken til den samlede nedgangen.

Av utenlandske overnattinger har landsdelen hatt totalt 217 026 gjestedøgn. Dette utgjør en ørliten vekst på 0,1 %.

Brekker vi de utenlandske tallene ned på nasjonalitet ser vi at Tyskland fremdeles er det største markedet med 77 045 overnattinger. I 2011 har vi en samlet nedgang på Tyskland på 2,9 %. I tall utgjør dette 2 308 overnattinger. Ca. 30 000 av overnattingene er i juli.

Nest største marked deretter er Danmark, med 46 010 overnattinger. Størsteparten av dette volumet er vintertrafikk til Hovden og Sirdal. Totalt har Sørlandet en nedgang på 5,5 % fra Danmark til nå i 2011. Bare 8744 av overnattingene fra Danmark er foretatt i juli.

Nederland er det tredje største markedet til Sørlandet. Her har vi en nedgang på -5,2 % i forhold til 2010.

Vi har imidlertid vekst i de fleste andre markeder, men volumene her er fremdeles så små at vi ikke ser de aller største utslagene på den samlede statistikken. Fra Storbritannia har landsdelen en vekst på 44,8 % – dette på tross av ingen direkte fly eller fergeforbindelse til Sørlandet. Sverige, Finland, Storbritannia, Spania, Italia og Japan er også land som øker, om enn i ganske beskjedne volum foreløpig. USA er det landet som går mest tilbake -44,5 % fra drøye 7000 overnattinger til ca. 4000.

Fylkesvise forskjeller – samlet marked

Ser vi Aust-Agder og Vest-Agder adskilt ser vi at Vest-Agder har en total vekst på 1,8 prosent, mens Aust-Agder har nedgang på -4,8 %. Totalt har Aust-Agder 485 035 overnattinger og Vest-Agder har 775 497 i perioden.

Aust-Agder har en nedgang på 5 % når det gjelder norske overnattinger, og et totalt antall på 382 473 gjestedøgn. Vest-Agder har en økning på 1,4 % nordmenn og har 661 033 gjestedøgn i perioden.

Når det gjelder utlendinger har Aust-Agder en nedgang på 4 %, mens Vest-Agder har vekst på 4,2 %.

Fordelingen av nasjonaliteter viser at Vest-Agder har vekst i Tyskland og Nederland på henholdsvis 6,3 og 10,8 %.

I Aust-Agder er skiller Storbritannia seg positivt ut med en vekst på 123,2 % (5387 overnattinger totalt). Store deler av denne økningen er på hotell. Andre land som øker i Aust-Agder er Finland (10,2%), Frankrike (11 %) og Spania (13,1 %). Volumene her utgjør likevel ikke mer enn ca. 10% av det totale markedet. De to største markedene også i Aust-Agder; Nederland og Tyskland har nedgang på henholdsvis -13,4 % og -15,7 %. Danmark er så og si likt som samme periode i 2010. Nedgangen når det gjelder amerikanske gjester er mye mindre i Aust-Agder (-9,4 %).

Regionale forskjeller 

Risør og Tvedestrand

Risør og Tvedestrand har en samlet nedgang på 20,1 prosent i perioden i forhold til i fjor. Denne nedgangen utgjør 12813 norske overnattinger (-21,4 %) og 1486 utenlandske overnattinger (-13,1 %).

Nedgangen blant de utenlandske markedene er størst i volum på Nederland og Tyskland med henholdsvis -17,4 % og -15,7 %. For de øvrige markedene er volumene såpass små at de ikke har det meste å si på utfallet.

Det er på camping/hytte nedgangen er størst, med -24,9 %. Også her er det nordmennene som svikter mest – ned 28 %, mens utenlandske overnattinger falt 10 % i forhold til samme periode i fjor.

Når det gjelder hotell er den samlede nedgangen på -4,7 i Risør og Tvedestrand

Arendalsregionen

Regionen har en total vekst på 7,5 % i forhold til samme periode i 2010. Liten økning på nordmenn (3,3 %), men markant økning blant utlendinger (60,9 %). Arendalsregionen har vekst i alle markeder bortsett fra USA og Sveits, men har likevel ikke de store tallene når det gjelder utenlandske gjester. Av totalt 185 309 overnattinger i perioden er kun 20 303 utenlandske.

Arendalsregionen har en mye større vekst innen hotell enn noen av de andre regionene på Sørlandet – hele 41,6 %. Når det gjelder camping og hytte går imidlertid også denne regionen tilbake – 10%.

Setesdal

Setesdal har totalt en nedgang på -9,3 % i perioden. Nordmenn har totalt 110 372 overnattinger, mens utlendinger har 61 947. Det er en nedgang på 9,2 % blant nordmenn og en nedgang på 9,4 % blant utlendinger. Nedgangen utgjør samlet sett 17 608 overnattinger.

Setesdal har en nedgang på alle markeder bortsett fra Storbritannia (+58,4 %). Volumet her er likevel ganske lite, med totalt 1982 overnattinger.

Danmark som er det største markedet i Setesdal (30 818) har en liten nedgang på -1,6 % (utgjør ca. 500 overnattinger). Både Nederland og Tyskland har en nedgang på ca. 18 %. Dette utgjør i tall ca. 3000 færre overnattinger pr. nasjonalitet. Det er imidlertid nordmenn som står for den største svikten i volum.

Ser vi på tallene for hotell er det samlet sett økning på 10,4 %, der danskene står for den største økningen. Når det gjelder camping/hytte er det omtrent tilsvarende nedgang – 9,3 %.

Kristiansand-regionen

Kristiansandregionen har totalt 555 708 overnattinger i perioden. Dette utgjør en liten nedgang på 0,5 % i forhold til 2010. Nedgangen er blant utenlandske overnattinger. nordmenn er status quo.

Når det gjelder fordelingen mellom nordmenn og utenlandske gjester har Kristiansandsregionen 487 924 norske overnattinger og 67 784 utenlandske overnattinger.  Også her er det Tyskland som dominerer, med 24 240 overnattinger, en liten nedgang på 1 % i forhold til samme periode i fjor. Deretter følger Nederland (7409) – en nedgang på 14,5 %, Danmark (6316) – nedgang på 27,7 % og Sverige (5675) – nedgang på 0,8 %. USA (2121) har en kraftig nedgang på 56,6 %. Kristiansand har vekst fra Sør-Europa, men her er volumene fremdeles ganske små.

Hotellmarkedet i Kristiansand er stort, og det har hatt en økning på 13,5 % hittil i år. Økningen skyldes flere hotellovernattinger blant nordmenn. Blant utlendinger er det en liten nedgang på 0,2 %. Det er svikt fra mange nasjonaliteter, men Tyskland har en økning på 18,9 % – dette tilsvarer 1777 flere overnattinger. Den store nedgangen blant amerikanske gjester finner vi nesten utelukkende på hotell.

Når det gjelder overnattinger på camping/hytte er ståa en helt annen. Her er det nedgang på 15,6 %, noe som tilsvarer 41 889 overnattinger. Nedgangen blant nordmenn er 16,4 % og blant utlendinger 8,8%.

Lindenesregionen

Lindenesregionen har en liten økning i overnattinger på 2,9 %. Her er det 6,5 % økning i norske overnattinger (78 183), men det er en tilsvarende nedgang i utenlandske (27 654). Nedgangen blant utlendinger skyldes i stor grad en nedgang i tyske overnattinger med 13,4 %, 2248 færre enn samme periode i 2010.

Danmark har også nedgang – 19 % mens Nederland har en liten økning på 1%. De øvrige markedene utgjør ganske små volum.

Hotellovernattinger i Lindesnesregionen økte totalt med 57,8 %, denne økningen utelukkende blant nordmenn. Små endringer i volum på de utenlandske markedene, som totalt har en liten nedgang på 0,6 % i forhold til fjoråret.

På camping/hytte har Lindesnesregionen en samlet nedgang på 5,2 %. Dette tilsvarer 4638 færre overnattinger. Blant nordmenn er det nedgang på 4,3 % og blant utlendinger er nedgangen på 7,3 %. Det er i hovedsak tyskerne som utgjør den største nedgangen i volum, etterfulgt av Frankrike og Danmark. Nederland har en liten økning på 2 %.

Region Lister

Region Lister har totalt en økning på 4,8 %. Nordmenn (153 784) øker 2,6 % og utlendinger (27 521) hele 18,6 %.

Tyskland er også her det største utenlandsmarkedet, og har 16 052 overnattinger. Dette er en økning på 18,9 %. Nederland har 3 812 overnattinger og øker med 108 %, noe som i tall utgjør nesten 2000 ekstra overnattinger. Det tredje største markedet er Danmark (2722). Her er det en liten nedgang på 7,1 % – tilsvarer 209 færre overnattinger. De øvrige landene, bortsett fra Storbritannia og USA vokser også noe, men her er volumene ganske små.

Region Lister har en samlet nedgang på hotellovernattinger på -4,3 %, noe som tilsvarer 2279 overnattinger. Denne svikten er nesten utelukkende blant utlendinger, med Tyskland, Storbritannia og Danmark som største markeder.

Når det gjelder hytte/camping har Region Lister en gledelig vekst på totalt 9,1 %. Blant nordmenn er det en økning på 4 %, og det tilsvarer over 4000 ekstra overnattinger. Blant utledninger er veksten på 40,9 %, noe som tilsvarer 6693 ekstra overnattinger i forhold til samme periode i 2010.

Den store veksten blant nederlendere finner vi utelukkende på camping/hytte. Tyske overnattinger øker med 26 %, noe som tilsvarer over 3000 overnattinger i perioden.

———–

Vi har en stor utfordring når det gjelder å nå målene vi har satt oss om 10 % årlig vekst. Nå er det imidlertid sånn at tallene fra SSB ikke skal være den eneste kilden til å måle dette, noe som det jobbes systematisk med gjennom Arena USUS. Landsdelen vår har også en meget høy andel av gjester som bor hos familie og venner, i egen båt og i campingbil. Disse fanges ikke opp av de offisielle tallene til SSB. Kravene til rapportering av overnattingstall til SSB gjør at mange mindre overnattingsbedrifter heller ikke blir en del av den offisielle overnattingsstatikken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s